แนะแนวอาชีพ : การลงทุนเกี่ยวกับธุรกิจเว็บไซต์

?

ปัจจุบันธุรกิจเกี่ยวกับเว็บไซต์มีการเข้าถึงได้ง่ายและมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ?เนื่องจากนับวันการใช้อินเตอร์เน็ตมีบทบาทกับชีวิตประจำวันมาขึ้น

ฉะนั้นการที่จะลงทุนอะไรสักอย่างเราจะต้องรู้ว่าเมื่อลงทุนแล้วสิ่งที่เรากำลังจะลงทุนจะมีผลตอบแทนและความเสี่ยงในการลงทุนอะไรบ้าง? และต้องเตรียมการอย่างไรในการลงทุน

?

เพื่อเป็นการเรียนรู้การลงทุนแบบบ้าน ๆ ท่านสามารถมาเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับการลงทุนไว้ในหมวดหมู่อาชีพอิสระเร็ว ๆ นี้โดยผู้เขียนจะพยายามเขียนบทความเกี่ยวกับธุรกิจธุรกิจเว็บไซต์ในรูปแบบต่าง ๆ มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับท่านผู้สนใจ

?

ทีมงานนิวแนว

?

วันที่ โพส

?

03/01/2557