แนะแนวอาชีพปลูกพืชสมุนไพร : กับทิศทางความก้าวหน้า

 

พืชสมุนไพร

 พืชสมุนไพรกับการแพทย์และการเกษตร  ทิศทางการพัฒนาการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพร 

เนื่องจากปัจจุบันคนส่วนใหญ่หันมาใส่ใจกับสุขภาพ  การเลือกใช้ยาที่ผลิตจากธรรมชาติ  โดยเพราะพืชสมุนไพรที่ทำเป็นยาสำหรับรักษาโรคเริ่มขยายตัวอย่างรวดเร็ว  หน่วยงานทางการแพทย์บางส่วนเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยได้เลือกใช้ยานอกเหนือจากยาแผนปัจจุบัน  สู่แพทย์แผนไทย  ยาสมุนไพรจึงมีโอกาสกับมาเติบโตอีกครั้ง ซึ่งสมุนไพรที่นิยมนำมาอัดเป็นแคปซูล  เช่น  ฟ้าทะลายโจร  ยาหอมต่าง ๆ ยาแก้ลม  สูตรยาออมแก้เจ็บคอ  แก้ไอ  จากยาอมมะแว้ง  เป็นต้น  การใช้สมุนไพรรักษาโรคจึงเป็นสิ่งที่น่าจับตามองเกี่ยวกับการผลิตในอนาคต เนื่องจากพืชเหล่านี้สามารถใช้ทดแทนยาแผนปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในช่วงที่มีการกระบาดของไข้หวัดนก  ยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรถือได้ว่าเป็นตัวอย่างอีกที่ใช้ในการป้องกันและรักษาโรค รวมไปถึงตัวยาสมุนไพรอีกหลายรายการที่กำลังพัฒนาเพื่อเป็นทางเลือกในการรักษาโรค  สมุนไพรจึงน่าจะมีอนาคตไกล  อีกทั้งการเกษตรยังมีการทดลองใช้พืชสมุนไพรในการป้องกันและรักษาโรคในสัตว์  เช่น  ฟ้าทะลายโจร  นำมาผสมอาหารสัตว์ช่วยให้สัตว์มีภูมิต้านโรคได้ดี  การผลิตสัตว์แบบอินทรีย์โดยลดการใช้ยาปฏิชีวนะก็เป็นอีกสาเหตุที่การใช้สมุนไพรทดแทนยาเหล่านั้นก็จะทำให้การผลิตทางการเกษตร ด้านปศุสัตว์มีการลดต้นทุนในด้านการใช้ยาปฏิชีวนะลง และลดความเสี่ยงจากสารตกค้างในเนื้อสัตว์ ทำให้ผู้ปริโภคปลอดภัยมากขึ้น

ซึ่งผลการทดลองและผลงานวิจัยเกี่ยวการใช้สมุนไพรในสัตว์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบว่า  สมุนไพรที่ใช้ได้ดีในการเลี้ยงสัตว์  คือ  ฟ้าทะลายโจร  สามารถช่วยให้สัตว์มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว และลดอัตราการตายจากโรคได้

จึงนับว่าสมุนไพรเป็นที่น่าจับตามองอย่างมาก  เกษตรกรหรือผู้สนใจผลิตพืชสมุนไพรเพื่อการแพทย์และการเกษตรน่าจะสามารถสร้างรายได้จากจุดนี้ได้ไม่น้อย

*แต่ด้วยเหตุที่สมุนไพรยังมีราคาแพง  ไม่คุ้มทุนในด้านการผลิตการเกษตร  การหันมาใส่ใจเกี่ยวกับการเพาะปลูกพืชสมุนไพรจึงน่าจะเป็นทิศทางตลาดการเกษตรในอนาคตในไม่ช้า

 

* การเพาะปลูกพืชสมุนไพรบางชนิดมีขั้นตอนที่ยุ่งยากสักนิด  เช่น  การไม่สารเคมีหรือปุ๋ยเคมี  เนื่องจากพืชสมุนไพรจะมีสรรคุณทางยามากน้อยขึ้นอยู่กับวิธีดูแลด้วย

 

พืชสมุนไพรที่น่าจับตามอง/เหมาะสำหรับการลงทุน

1. ฟ้าทะลายโจร

2. มะแว้งขม

3. บอระเพ็ด

4. กระชายดำ

5. ว่านชักมดลูก

6. ว่านนางคำ

7. ขมิ้น

8. ไพล

9. รางจืด

10. ย่านาง

11. ผักเชียงดา

12. หมามุ้ย

ฯลฯ

 

อาชีพนี้จึงเป็นอาชีพที่น่าสนใจอีกอาชีพ  เพราะอนาคตอันใกล้นี้การใช้สมุนไพรจะเป็นทางเลือกอีกประเภทที่ทำให้คุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคมดีขึ้น  ผู้สนใจเกี่ยวกับยาสมุนไพร  การเพาะปลูกสมุนไพรก็สามารถสร้างรายได้จากการขายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ได้

 

 

 

สำหรับท่านที่สนใจเกี่ยวกับการเพาะปลูกพืชสมุนไพรที่ใช้เป็นยา และการเกษตรสามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพาะปลูกและขยายพันธุ์พืชได้ที่  เว็บวิถีเกษตร : kadgom.com

     

 

ผู้เรียบเรียง

นิวแนวดอทเน็ต  

แหล่งสร้างสรรค์การเรียนรู้  เพื่อการส่งเสริมอาชีพ

วันที่โพส

 

29  ตุลาคม  พ.ศ. 2557