เชิญเข้าร่วมสัมมนา "การบริหารอารมณ์จากภายในสู่ภายนอก (EQ Training)" 12 ก.พ. 58

 

หลักสูตรอบรม+Workshop เน้นการนำไปปฏิบัติจริง!!

 

การทำงานยุคปัจจุบัน  เน้นความสำคัญเกี่ยวกับการให้บริการลูกค้า  และการสร้างเครือข่ายในการติดต่อประสานกันทั้งในและนอกองค์กร  ภาพลักษณ์และการให้บริการที่ดีเพื่อการสื่อสารสัมพันธ์ จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก  เพราะพนักงานทุกระดับคือผู้ที่เป็นส่วนหนึ่งในการสะท้อนภาพลักษณ์องค์กร  การเรียนรู้จักการบริการจัดการอารมณ์เพื่อการส่งเสริมภาพลักษณ์ของตนเองและองค์กรจึงเป็นเรื่องที่ควรเรียนรู้และฝึกทักษะให้เกิดกับพนักงานในองค์กร

 

หลักสูตรการบริหารจัดการอารมณ์ให้มีประสิทธิภาพ จึงมีความจำเป็นสำหรับนักบริหารและผู้ปฏิบัติการในทุกระดับขององค์กร มีเพื่อให้เกิดการปรับตัว  การติดต่อสื่อสาร  การปฏิสัมพันธ์ได้อย่างดี  และรู้จักการจัดสมดุลของอารมณ์  รวมถึงการสลายอารมณ์ทางด้านลบอย่างถูกกาลเทศะ บุคคล  อันจะส่งผลดีต่อภาพลักษณ์แห่งตนเอง ทั้งด้านส่วนตัว และการงาน เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป  

 

 

 

วิทยากร : ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา - นักจิตวิทยา, อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย และประธานโครงการศูนย์พัฒนาความสุขมนุษย์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

วัน เวลา : วันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00-16.30 น.

 

สถานที่ : ห้องบุษบา ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน สามย่าน (MRT สามย่าน)

 

วิธีการสมัคร : สำรองที่นั่งโดยกรอกแบบฟอร์มสมัคร ส่งมาที่ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

จัดโดย ศูนย์วิเคราะห์ศักยภาพปัญญธารา (P-PAC)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณธนาภัค (เพลิน), คุณวรรณภา (กั้ง) 02-648-2994, 02-677-1024

 

 

สัมมนามีค่าใช้จ่าย รายละเอียดตามเอกสารแนบ รับจำนวนจำกัด