โครงการอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป(ต่างประเทศ) รุ่นที่ 9

?

มหาวิทยาลัยสยาม ฝากข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดอบรมโครงการอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป(ต่างประเทศ) รุ่นที่9

โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสยาม กับ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

?

วันเวลาในการอบรม

ทุกวันจันทร์ ? ศุกร์ เวลา 18.00 ? 21.00 น.

?

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป? ที่ห้องทัวร์จำลอง

อาคาร 5 ห้อง 201 มหาวิทยาลัยสยาม

เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม? ภาษีเจริญ

กรุงเทพฯ 10160

?

สนใจติดต่อสอบถามที่ 02-457-0068 ต่อ 5211, 5376

หรือที่เว็บไซต์ http://hotel.siam.edu

?

นะครับ