Print
Category: ข่าวอื่นๆ
Hits: 3025

อาชีพที่ได้รับความสนใจมากที่สุดประจำปี 2556

?

จากผลการค้นหาเว็บแนะแนว? หมวดหมู่แนะแนวอาชีพปี 2556? ที่ผ่านมา?

พบว่า?? อาชีพที่ได้รับความสนใจและมีผลการค้นหามากที่สุด? ดังนี้

?

อาชีพครู

จำนวนผลการเข้าชม? 153,898? ครั้ง ????????????

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม>>

อาชีพครู

?

?

อาชีพตำรวจ

จำนวนผลการเข้าชม ?????80,322? ครั้ง

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม>>

อาชีพตำรวจ

?

?

อาชีพทันตแพทย์

จำนวนผลการเข้าชม? ????29,616?? ครั้ง

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม>>

อาชีพทันตแพทย์

?

?

อาชีพทหาร

จำนวนผลการเข้าชม? ????28,394?? ครั้ง

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม>>

อาชีพทหาร

?

อาชีพมัคคุเทศก์

จำนวนผลการเข้าชม?????? 25,712?? ครั้ง

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม>>

อาชีพมัคคุเทศก์

?

?

อาชีพรับจ้างทั่วไป

จำนวนผลการเข้าชม?????? ?23,552? ครั้ง

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม>>

อาชีพรับจ้างทั่วไป

?

?

อาชีพแอร์โฮสเตส

จำนวนผลการเข้าชม?????? ?22,306? ครั้ง

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม>>

อาชีพแอร์โฮสเตส

?

?

?

อาชีพพ่อครัว

จำนวนผลการเข้าชม?????? ?22,129?? ครั้ง

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม>>

อาชีพพ่อครัว

?

?

อาชีพเกษตรกร

จำนวนผลการเข้าชม?????? ?20,638?? ครั้ง

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม>>

อาชีพเกษตรกร

?

?

?

อาชีพช่างถ่ายภาพ

จำนวนผลการเข้าชม?????? ?19,547?? ครั้ง

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม>>

อาชีพช่างถ่ายภาพ

?

?

อาชีพนักออกแบบเสื้อผ้า

จำนวนผลการเข้าชม?????? ?18,094?? ครั้ง

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม>>

อาชีพนักออกแบบเสื้อผ้า

?

?

อาชีพแพทย์

จำนวนผลการเข้าชม?????? ?17,640?? ครั้ง

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม>>

อาชีพแพทย์

?

?

?

อาชีพพยาบาล

จำนวนผลการเข้าชม?????? ?17,529?? ครั้ง

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม>>

อาชีพพยาบาล

?

?

อาชีพนักวิทยาศาสตร์

จำนวนผลการเข้าชม?????? ?16,343?? ครั้ง

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม>>

อาชีพนักวิทยาศาสตร์

?

?

?

อาชีพเภสัชกร

จำนวนผลการเข้าชม?????? ?14,158?? ครั้ง

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม>>

อาชีพเภสัชกร

?

?

อาชีพช่างยนต์

จำนวนผลการเข้าชม?????? ?10,369?? ครั้ง

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม>>

อาชีพช่างยนต์

?

?

อาชีพจิตรกร

จำนวนผลการเข้าชม?????? ?10,342?? ครั้ง

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม>>

อาชีพจิตรกร

?

?

?

?

ทีมงานแนะแนว

?

วันที่โพส

?

15? มกราคม? 2557