?

อุปกรณ์ที่ควรเตรียม

คือ

มะพร้าวขูดประมาณ 1 กิโล หรือตามความต้องการ

เครื่องขูดมะพร้าว

กะละมังใส่มะพร้าวขูด

น้ำอุ่น

ผ้าขาวบาง

ถุงพลาสติก

กระช่อน

?

?

วิธีทำ

1. เตรียมมะพร้าวที่ขูดเรียบร้อยใส่ลงกะละมัง ผสมกับน้ำอุ่นเล็กน้อย จากนั้นคั้นมะพร้าวกับน้ำอุ่นให้กะทิออกมาให้มากที่สุด อาจใช้เวลาพอสมควรตามกำลังของแต่ละคน

2. เมื่อได้กะทิ ทำการกรองด้วยผ้าขาวบางวางบนกระช่อนและพาชนะรองกะทิ ใช้แรงบีบเอาน้ำกะทิ

3. เตรียมถุงหรือขวดสะอาดสำหรับสกัดน้ำมันมะพร้าว


4. เทกะทิลงไปในถุงหรือขวดตามสะดวก จากนั้นทิ้งไว้ประมาณ 1 ชั่วโมง กะทิจะเริ่มแยกชั้นเป็นน้ำที่เราใช้คั้นกับหัวกะทิที่เป็นน้ำมัน


5. พอกะทิเริ่มแยกชั้นโดยจะแบ่งออกเป็น 3 ชั้น คือ น้ำหมัก อยู่ในส่วนก้อนถุงหรือขวด ส่วนที่ 2 น้ำมันมะพร้าวที่สกัดเย็น กากกะทิ ใช้เวลา 4 -12 ชั่วโมง


6. เมื่อน้ำมันมะพร้าวเริ่มตกตะกอนจะเห็นน้ำมันแยกขั้นมากขึ้น โดยน้ำมันเปลี่ยนตำแหน่งมาอยู่ด้านบนสุด จากนั้นเราจะได้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น

7. ตักน้ำมันเก็บใส่ขวด สามารถเก็บไว้ได้ทั้งในอุณหภูมิปกติ หรือในตู้เย็นก็ได้ แต่การใส่ตู้เย็นจะทำให้น้ำมันเป็นไขตามธรรมชาติ

?

ง่ายๆ สำหรับการสกัดเย็นน้ำมันพร้าว เราสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ตามความต้องการ

?

?

เทคนิคเพิ่มเติม สำหรับการทำน้ำมันมะพร้าวให้ได้ปริมาณน้ำมันมาก ควรเลือกมะพร้าวที่งอกเพราะจะมีน้ำมันมากกว่ามะพร้าวปกติ