Print
Category: อาชีพเสริม
Hits: 1991

การเลี้ยงจิ้งหรีดนิยมเลี้ยงกันมาหลายปีแล้ว ซึ่งจิ้งหรีดที่นิยมนำมาเลี้ยงเพื่อรับประทานและขาย ส่วนใหญ่เป็นจิ้งหรีดพันธุ์ทองแดงลาย ซึ่งโตไว กินอาหารเก่ง

จิ้งหรีดในประเทศไทยที่นิยมรับประทาน

1. จิ้งโกร่ง หรือภาคเหนือเรียกว่า จิกุ่ง มีลำตัวและขนาดใหญ่ รสชาติอร่อยที่สุดในบรรดาจิ้งหรีด อาศัยอยู่ในดิน สามารถเก็บมารับประทานได้ปีละครั้งเนื่องจากโตช้า และอาศัยอยู่ในดินลึกประมาณ 20 เซนติเมตร ถึงระดับ 1 เมตร ชอบอาศัยอยู่ตามธรรมชาติ อาหารของจิกุ่งคือ ไส้เดือน หญ้า และอื่นๆ ตามธรรมชาติ การเพาะพันธุ์ยังไม่นิยมแพร่หลายเนื่องจากเพาะพันธุ์ได้ยากไม่คุ้มต่อการลงทุน

2. จิ้งหรีดทองดำ หรือภาคเหนือเรียกว่า จิ้งหรีดเม็ง เนื่องจากลำตัวมีสีดำ สีเหลืองทองสลับบนปีกและลำตัว รสชาติอร่อยพอประมาณ แต่มีกลิ่นเล็กน้อย ชอบอาศัยอยู่ตามกองใบไม้หรือกองฟางและพื้นดิน ส่วนใหญ่มักจะถูกจับได้ง่ายจากการใช้ไฟลวงให้บินมาติดในกับดักของนักจับแมลง

3. จิ้งหรีดไม้ ชอบอาศัยอยู่ตามซอกไม้และช่องเล็กๆตามเศษไม้ ไม่อาศัยอยู่พื้นดิน แต่มักซ้อนตัวอยู่ตามใบไม้และกองไม้ ตลอดจนถึงตามบ้านเรือน เนื่องจากจิ้งหรีดพันธุ์นี้มีขนาดเล็ก

4. จิ้งหรีดทองแดงลาย นิยมนำมาเลี้ยงเป็นแมลงขายเนื่องจากขนาดเล็กพอประมาณ รสชาติอร่อยเลี้ยงง่ายโตวัย (ดูจากภาพประกอบ)

?

?

พฤติกรรมของจิ้งหรีดที่ควรรู้

ผู้เขียนขออธิบายเฉพาะจิ้งหรีดพันธุ์ทองแดงหลายเนื่องจากในแต่ละสายพันธุ์มีวิธีการเลี้ยงที่แตกต่างกันเล็กน้อย และพฤติกรรมก็มีความแตกต่างกันในบางสายพันธุ์ เพื่อให้ผู้สนใจได้รับประโยชน์ จึงนำเสนอดังนี้

1. จิ้งหรีดทองแดงลาย มักจะชื่นชอบสถานที่ ที่มีแหล่งหลบซ้อนตัวได้เช่น กระดาษ กล่องหรืออื่นๆ ตามแต่จะหาได้ เพราะในเวลาทั่วไปมันมักจะชอบซ้อนตัวเพื่อพักผ่อน และลดอาการเครียดที่อาจเป็นสาเหตุของการกัดกันเอง

2. อาหารที่ชื่นชอบของจิ้งหรีดพันธุ์ทองแดงลาย คือ อาหารไก่ ข้าวโพดบด หญ้า ใบไม้ และผักต่างๆ ที่ปลอดสารพิษ

3. การกินอาหารและการกินน้ำของจิ้งหรีด มักจะชอบกินน้ำในที่ชุ่มชื้นมากกว่าการกินน้ำในถังหรือในภาชนะที่มีน้ำโดยตรง เนื่องจากเป็นสัญชาตญาณของจิ้งหรีดมักจะกินน้ำตามยอดหญ้า

4. การวางไข่ จิ้งหรีดพันธุ์ทองแดงนิยมว่าไข่ในที่ชุ่มชื้น จึงควรเตรียมอุปกรณ์อย่างเช่น แกลบดำ หรือแกลบที่ผ่านการเผ่ามาใช้เป็นภาชนะสำหรับวางไข่

?

เพศของจิ้งหรีดที่ควรทำความรู้จัก

สามารถดูจากภาพประกอบได้

*จิ้งหรีดตัวผู้จะไม่มีเข็มวางไข่ คือตัวที่เป็นภาพประกอบ

*จิ้งหรีดตัวเมียจะมีเข็มวางไข่ ยาวยื่นออกจากจากก้น

?

วงจรชีวิตของจิ้งหรีด

จิ้งหรีดพันธุ์ทองแดงลาย มีวงจรชีวิต คือ

ระยะไข่ ใช้เวลาในการฟักตัวประมาณ 10 ? 20 วันตามสภาพอากาศ

(หากอากาศร้อน การฟักตัวจะเจริญเติบโตฟักตัวได้ดี ประมาณ 8 -14 วัน ก็สามารถเป็นตัวได้)

(หากอากาศเย็น การฟักตัวจะช้ากว่าปกติ และอาจมีการเจริญเติบโตช้าไข่บางส่วนอาจไม่เป็นตัว ประมาณ 10 ? 20 วัน)

ระยะตัวอ่อน จะใช้เวลาในการเจริญเติบโตประมาณ 30 -40 วัน และจะมีการลอกครอบสู่ตัวเต็มวัย

ตัวเต็มวัย จะมีขนาดตัวอวบอ้วน ส่งเสียงดังตลอดเวลาเนื่องจากเริ่มเข้าสู่เวลาผสมพันธุ์

?

?

เขียน วันที่ 08/05/2554

ผู้เขียน พยัคฆ์กูรู