การเพาะพันธุ์จิ้งหรีด

จิ้งหรีดเป็นแมลงอีกชนิดที่เลี้ยงง่ายเพาะพันธุ์ได้สะดวกรวดเร็วในระยะเวลาอันสั้น

จิ้งหรีดตัวเต็มวัยจะมีอายุตั้งแต่ 40 วันขึ้นไป หรืออาจสังเกตได้จากการส่งเสียงของจิ้งหรีด เนื่องจากจิ้งหรีดตัวเต็มไวมักจะส่งเสียงอยู่ตลอดเวลา

การเพาะพันธุ์จึงอาศัยธรรมชาติและผู้เลี้ยงเป็นตัวกระตุ้นให้จิ้งหรีดเกิดความพร้อม เช่น การสร้างสถานที่เลี้ยงที่ไม่แออัดจนเกินไป การให้ที่หลบซ้อนเวลาจิ้งหรีดต้องการพักผ่อน การให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

การดูแลและให้อาหารจิ้งหรีด

อาหารของจิ้งหรีด คือ

1. อาหารสำเร็จรูปของอาหารไก่ ซึ่งอาหารเหล่านี้จะประกอบไปด้วยข้าวโพด ลำอ่อน เป็นวัตถุดิบหลัก

2. ใบกระเพรา

3. ผักกาดขาว ผักกาดเขียว ผักคะน้า ผักบุ้ง ผักตำลึง กระถิ่น เป็นต้น

4. หญ้า เช่น หญ้าแห้วหมู

5. ผลไม้

6. อื่น ๆ ตามสมควร

?

การให้อาหารจิ้งหรีดควรให้ทีละนิด ไม่ควรให้มากเกินไปจะทำให้อาหารเสียและเป็นสาเหตุของเชื้อราหรือไรในอาหารได้ โดยเฉพาะอาหารไก่สำหรับให้จิ้งหรีดควรเปลี่ยนทำความสะอาดถาดและเศษอาหารไก่เป็นประจำ เนื่องจากจิ้งหรีดมักจะถ่ายของเหลวลงไปในอาหาร ทำให้อาหารชื้นและเสียได้ง่าย

?

การให้น้ำจิ้งหรีด

จิ้งหรีดเป็นแมลงที่กินน้ำบ่อยมาก ควรให้น้ำเป็นประจำ วันละ 2 เวลาคือ ช่วงเช้ากับช่วงเย็น

การให้น้ำควรหาพาชนะที่มีทรายในก้นเพื่อให้น้ำดูดซึมลงไปในทราย และควรใส่น้ำพอชุ่ม ไม่ควรใส่น้ำมากเพราะจะทำให้น้ำเสียง่าย และจิ้งหรีดไม่สบาย

การขยายพันธุ์จิ้งหรีด

จิ้งหรีดตัวเต็มวัยอายุตั้งแต่ 40 วันขึ้นไป จะมีความพร้อมที่จะผสมพันธุ์โดยธรรมชาติ ฉะนั้นผู้เลี้ยงควรเตรียมสถานที่วางไข่ คือหาพาชนะที่มีแกลบดำหรือถ่านแกลบมาไว้ในสถานที่เลี้ยง ซึ่งจิ้งหรีดแม่พันธุ์หนึ่งตัว สามารถวางไข่ได้ประมาณ 900 ถึง 1,000 ฟองขึ้นไป การวางไข่จะเริ่มวางไข่ไปเรื่อย ๆ จนกว่าไข่จะหมด

อีกประการพาชนะใส่ไข่ควรพ่นน้ำด้วยกระปุกน้ำให้ชุ่มทุกเย็น เพื่อรักษาความชื้นไม่ให้ไข่แห้ง

การเตรียมสถานที่ขยายพันธุ์

หลังจากที่สังเกตไข่ของจิ้งหรีดในพาชนะที่มีแกลบดำจะสังเกตเห็นเม็ดขาวใส่เล็ก ๆ มากมาย นั้นคือไข่จิ้งหรีด เราควรย้ายไปยังโรงเพาะพันธุ์ใหม่ เพื่อให้จิ้งหรีดเจริญเติบโตได้ไว ไม่ควรเลี้ยงปนกันหลายรุ่น เพราะจิ้งหรีดจะกินกันเอง

?

การเพาะพันธุ์และการขยายพันธุ์มีเทคนิคไม่ยุ่งยาก ผู้สนใจเลี้ยงสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์จริงแล้วนำมาพัฒนาการเลี้ยงเป็นแบบฉบับของตนเองได้ เพราะนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของวิธีเลี้ยงของผู้เขียน

?

การทำความสะอาดสถานที่เพาะลี้ยง

หลังจากที่นำจิ้งหรีดตัวเต็มวัยออกจำหน่วยแล้ว ควรทำความสะอาดสถานที่เลี้ยงอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากในสถานที่เลี้ยงจะมีเชื้อโรคต่างๆ ที่อาจเป็นสาเหตุให้จิ้งหรีดรุ่นต่อไปไม่สมบูรณ์จึงควรเปลี่ยนแกลบหยาบที่นำมารองพื้นบ่อใหม่แล้วทำการพึ่งไว้ประมาณ 2 ? 3 วัน เพื่อให้บ่อแห้งไม่ชื้น อีกทั้งถาดอาหารควรนำไปล้างแล้วจัดเก็บเพื่อเตรียมใช้ให้เรียบร้อย พาชนะใส่ทรายสำหรับให้น้ำควรเปลี่ยนทรายใหม่เป็นประจำ

ควรทำความสะอาดทุกครั้งหลังจากขายจิ้งหรีดแต่ละรุ่นออกไป

?

เขียน วันที่ 08/05/2554

ผู้เขียน พยัคฆ์กูรู