จิ้งหรีดเป็นแมลงที่มีประโยชน์ให้พลังงานต่อร่างกาย และยังสามารถนำไปเป็นอาหารสัตว์ชนิดอื่นได้ เช่น กบ ปลา เป็นต้น

อีกครั้งในสังคมไทยชนบทนิยมรับประทานแมลงหลายชนิดรวมไปถึงจิ้งหรีดซึ่งนิยมกันมาก เนื่องจากรสชาติที่อร่อย การเลี้ยงจิ้งหรีดจึงเป็นการสร้างรายได้เสริมที่ดีมากอีกอาชีพหนึ่ง

การจัดจำหน่ายจิ้งหรีด

ราคาของจิ้งหรีดขึ้นอยู่กับปริมาณความต้องการในท้องตลาดโดยปกติ ราคาจะที่กิโลกรัม ละ 100 - 200 บาท

การจัดจำหน่ายผ่านพ่อค้าคนกลาง จะมีราคาอยู่ที่ 100 บาทขึ้น ไป หากขายราคาต่ำกว่านี้ขาดทุน

การจัดจำหน่ายเอง จะมีราคา 200 บาท หรือตามแต่ผู้เลี้ยงจะตั้งขึ้นเอง

?

การแปรรูป

การแปรรูปจิ้งหรีดช่วยเพิ่มราคาให้สูงขึ้นได้ และยังเป็นการเพิ่มช่องทางให้ผู้บริโภคได้เลือก โดยจิ้งหรีดส่วนใหญ่นิยมนำไปทอดขาย หรือจะทำเป็นน้ำพริกก็ได้

?

สำหรับผู้ต้องการความรู้เรื่องการแปรรูปจิ้งหรีดเป็นอาหารรูปแบบต่าง ๆ สามารถค้นคว้าเพิ่มเติมได้จากหมวดอาหารได้ครับ

?

เขียน วันที่ 08/05/2554

ผู้เขียน พยัคฆ์กูรู