แนะแนวอาชีพเสริม ตอน? การเลี้ยงไก่แจ้? ลำดับที่? 1? รู้จักกับไก่แจ้?

?

?????? ไก่แจ้เป็นไก่พื้นเมืองอีกชนิดที่นิยมนำมาเลี้ยงเป็นสัตว์สวยงาม? ในอดีตมักจะพบเห็นไก่แจ้ตามวัด? ส่วนใหญ่มีลักษณะสีขาว? สีต่างๆ?? ซึ่งมีทั้งแบบตัวเตี้ย แบบลูกผสมไก่ป่า ขาสั้นตัวยาว? ลูกผสมไก่บ้าน ไก่พื้นเมือง หลากสีสันแตกต่างกันไป? ต่อมาการพัฒนาการเลี้ยงไก่แจ้ให้มีลักษณะสวยงามตามความต้องการของผู้เลี้ยง? ทำให้เกิดสายพันธุ์ไก่แจ้ที่มีสีสันเฉพาะมากขึ้น โดยเริ่มจากประเทศญี่ปุ่นได้นำไก่แจ้ไปพัฒนาสายพันธุ์ให้มีความสวยงาม สายเลือดนิ่ง หนึ่งในนั้นคือ? ไก่แจ้สีขาวหางดำ? เป็นสายพันธุ์ที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาสายพันธุ์ให้มีความสวยงาม?

???????? ส่วนไก่แจ้ในภูมิภาคต่าง ๆ ของไทยก็เริ่มมีการพัฒนาสายพันธุ์ปรับปรุงพันธุ์ให้สายเลือดนิ่งมาหลายสิบปีแล้ว? ซึ่งไก่แจ้ไทยมีลักษณะโดดเด่นกว่าไก่แจ้ต่างประเทศตรงที่ประเทศไทยมีสีสันที่หลากหลาย? ทั้งสีป่าเหลือง? สีขาวล้วน? ดำล้วน? สีอื่น ๆ? จนมาถึงปัจจุบันนี้ประเทศไทยกลายเป็นอีกประเทศที่มีการปรับปรุงสายพันธุ์ไก่แจ้ที่สวยงามแห่งหนึ่งของโลก

การกำหนดมาตรฐานสีไก่แจ้ไทยไว้ 12 สี ด้วยกัน?

ส่วนไก่แจ้สากล? มีการกำหนดมาตรฐานสี 14 สี

?

ด้วยการพัฒนาสายพันธุ์ไก่แจ้ให้มีความสวยงามหลากหลายสีสัน? เป็นสัตว์เลี้ยงที่น่ารัก

ส่งผลให้เกิดช่องทางการซื้อขายแลกเปลี่ยนไก่แจ้กันอย่างแพร่หลาย? และปัจจุบันราคาไก่แจ้มีราคาที่สูงเอาการเหมือนกัน? ตั้งแต่หลัก 100 ถึงหลัก? 10,000? ตามความสวยและความพอใจของผู้ซื้อ

?

เพื่อเป็นการแนะแนวอาชีพเสริมเกี่ยวธุรกิจการเลี้ยงไก่แจ้สำหรับจัดจำหน่ายเป็นสัตว์เลี้ยงประเภทสวยงาม

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถอ่านข้อมูลเป็นตอน ๆ ตามที่ผู้เขียนได้กำหนดไว้จำนวน 7? ตอนด้วยกัน

?

ซึ่งตอนสุดท้าย คือ? ปัจจัยเสี่ยง? ตอนนี้ไม่ควรพลาดเป็นอันเด็ดขาดสำหรับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับอาชีพเสริมเรื่องนี้? เพราะก่อนที่เราจะลงมือ หรือลงทุนเกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ สิ่งที่ไม่ควรมองข้าม คือ? ปัจจัยเสี่ยก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับ

?

?

?

เขียน?

วันที่ 05/01/2557

?

ผู้เขียน ?

?

พยัคฆ์กูรู