Print
Category: อาชีพเสริม
Hits: 2142

แนะแนวอาชีพเสริม ตอน? การเลี้ยงไก่แจ้? ลำดับที่? 2? การเตรียมอุปกรณ์การเลี้ยง

?

การเลี้ยงไก่แจ้? นั้นไม่ง่ายและไม่ยากมากนัก

สิ่งที่ควรเตรียมเป็นอันดับแรก ๆ? คือสถานที่??

ฉะนั้นผู้เขียนจะแจงรายละเอียดออกเป็นรายข้อเพื่อให้ผู้สนใจสามารถหาซื้อมาเตรียมไว้ก่อนเลี้ยง? ดังนี้

1.? สถานที่เลี้ยง

2.? กรงเลี้ยง? สุ่มไก่

3.? ถาดใส่อาหาร

4.? ถังน้ำไก่

5.? แกลบ

6.? อาหาร

?

สถานที่เลี้ยง

ควรเป็นเป็นสถานที่สงบเงียบและปลอดภัยจากศัตรูของไก่แจ้? ได้แก่? แมว? หมา? ?เป็นต้น ควรเลี้ยงในที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก? จะทำให้ไก่สุขภาพดี?? สำหรับบ้านที่มีพื้นที่สนามหญ้า และสามารถเลี้ยงแบบปล่อยเป็นเวลาได้ก็จะทำให้ไก่มีความสุขเพิ่มขึ้น? ไก่ที่เลี้ยงก็จะมีขนที่สวยงามตามธรรมชาติ??

?

กรงเลี้ยง? หรือสุ่มไก่

ควรกำหนดพื้นที่อย่างน้อย 1? ตารางเมตร? ต่อไก่พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์? ถ้ามีพื้นที่ก็สามารถเพิ่มพื้นที่ให้กว้างอีกได้? และควรให้มีความโปร่ง แสงสามารถเข้าถึงได้? จะส่งผลให้ไก่มีสุขภาพดี เนื่องจากมีพื้นที่เดินออกกำลังกาย และสถานที่นอนสบาย ไก่จะไม่เกิดอาการเครียด

?

หรือการเลี้ยงในสุ่ม? เป็นการเลี้ยงแบบปล่อยเวลากลางวัน? และเก็บเข้าสุ่มเวลากลางคืน? เป็นลักษณะของการเลี้ยงไก่แบบวิถีชาวบ้านโดยทั่วไป? การเลี้ยงแบบนี้ไก่จะมีสุขภาพดี เนื่องจากมีอิสระในการหากินเป็นเวลา

?

ถังน้ำ

ใช้สำหรับให้น้ำไก่? มีจำหน่ายโดยทั่วไปตามขนาด? สำหรับไก่แจ้ใช้ขนาดกลางน่าจะเหมาะสม ราคาประมาณ?? 45 ? 50? บาท

?

ถาดอาหารหรือถังอาหาร

สำหรับใส่อาหาร? โดยการใช้แบบถาดในไก่ที่โตแล้วมักจะเขี่ยอาหารกระจายทั่ว? การใช้แบบถังอาหารก็จะทำให้ประหยัดอาหารกว่า? (สามารถเลือกใช้ตามความเหมาะสมแล้วกันนะครับ)

?

?

แกลบหรือเปลือกข้าวที่หยาบ

ใช้ปูพื้นสำหรับเป็นที่อยู่ให้ไก่ได้นอน และดูดซับน้ำและขี้ไก่ไม่ให้เกิดความชื้น

(แต่ควรเปลี่ยนแกลบประมาณ 10 ? 15 วัน เปลี่ยน 1 ครั้ง ก็น่าจะดีที่สุด)

?

อาหาร

อาหารสำหรับไก่แจ้? สามารถให้อาหารไก่โดยทั่วไปได้ เช่น อาหารสำหรับไก่พื้นเมือง? ไก่เนื้อ? ไก่ไข่ได้หมด? แล้วแต่กำลังทรัพย์ของเจ้าของ? ซึ่งอาหารที่มีปริมาณโปรตีนมาก ๆ ก็จะให้ไก่สมบูรณ์แข็งแรง? แต่ขี้เหม็นสักหน่อย??

ควรเสริมด้วยผักให้กินบ้าง? เช่น? กะเพรา?? ผักบุ้ง? ผักกาด?? หญ้า

วิตามิน สำหรับละลายน้ำ

?

เขียน?

วันที่ 05/01/2557

ผู้เขียน?

?

พยัคฆ์กูรู