แนะแนวอาชีพเสริม ตอน? การเลี้ยงไก่แจ้? ลำดับที่? 3? การเลือกซื้อพันธุ์ไก่แจ้

?

ไก่แจ้

?

ปัจจุบันมีการจำแนกตามสีซึ่งมีสายเลือดที่นิ่งแล้ว และไม่นิ่ง? ตามรายละเอียด

?

จำแนกตามลักษณะมาตาฐานและสีไก่แจ้ กองบำรุงพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์? สามารถจำแนกได้ 12? สี ดังนี้

?

1.สีไก่ป่าเหลือง

2.สีไก่ป่าเข้ม

3.สีไก่ป่าหูขาว

4.สีโนรี

5.สีประดู่เข้ม

6.สีเหลืองหางขาว

7.สีเบญจรงค์

8.สร้อยสุวรรณ

9.สีเหลืองลูกปลา

10.สีเหลืองดอกโสน

11.สีกาบอ้อย

12.สีกาบหมาก

?

จำแนกตามลักษณะมาตาฐานและสีไก่แจ้สากล? จำแนกได้ 14? สี? ดังนี้

1. สีดำ?

2. สีขาว ??????????????? ?

3. สีทอง???????????????

4. สีขาวหางดำ

5. สีลายสามสี

6. สีลายดอกหมาก ???????????? ?

7. สีโกโก้

8. สีโกโก้บาร์

9. สีกระโกโก้

10. สีกระดำ หรือสีลายข้าวตอก? ??? ?

11. สีกระทอง ???? ??

12. สีลายบาร์ ????? ??

13. สีเทา หรือเทาดำ เทานกพิราบ

14. สีเทาเปรอะ?

? ????????????

ไก่แจ้สีแฟนซี? ?????

เป็นไก่แจ้ที่มีการผสมข้ามสี? ซึ่งให้สีที่แตกต่างผิดเพี้ยนไปจากมาตรฐาน? ซึ่งลูกรุ่นต่อไปอาจสีไม่เหมือนพ่อแม่ จึงจัดอยู่ในตระกูลแฟนซี

?

?

วิธีหาซื้อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไก่แจ้ เพื่อเพาะเลี้ยงจำหน่าย

?

จำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องการเรียนรู้ เรื่องราวเกี่ยวกับมาตรฐานสีของไก่แจ้? เนื่องจากไก่แจ้แต่ละสีก็จะมีผู้ชื่นชอบแตกต่างกันไป? การเลือกเลี้ยงสำหรับเพาะจำหน่ายควรเลือกไก่ที่เป็นไปตามมาตรฐานสีจะให้เราสามารถจำหน่ายในราคาที่เหมาะสม? ซึ่งสามารถหาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมในหนังสือการเลี้ยงไก่แจ้ของกรมปศุสัตว์ที่แจกทางอินเตอร์เน็ตได้

?

การเพาะเลี้ยงควรเลือกทดลองเลี้ยงสีใดสีหนึ่งในกลุ่มที่กำหนดไว้ ก็จะทำให้เราได้ไก่แจ้ตามมาตรฐานสี

แต่สำหรับที่เลี้ยงแบบแฟนซีก็จะได้ไก่แจ้ในตระกูลเกรดเลี้ยง? ซึ่งราคาก็ขึ้นอยู่กับผู้ซื้อชอบหรือไม่

?

?

เขียน ?

วันที่ 05/01/2557

?

ผู้เขียน ?

?

พยัคฆ์กูรู