Print
Category: อาชีพเสริม
Hits: 1699

แนะแนวอาชีพเสริม ตอน? การเลี้ยงไก่แจ้? ลำดับที่? 5? การเพิ่มมูลค่าไก่แจ้

?


?

การเพิ่มมูลค่าไก่แจ้? มีด้วยกันหลายวิธี

1. ?การเพิ่มมูลค่าจากการประกวด ไก่แจ้? ไก่แจ้ที่ผ่านการประกวด และได้รางวัล ไก่ก็จะมีราคาเพิ่มสูงไปด้วย

การที่ไก่จะเข้าร่วมประกวดนั้นไก่ที่ประกวดย่อมต้องสีสันสวยงามและเป็นไปตามมาตรฐานการประกวด การประกวดเป็นการเปิดโอกาสให้ฟาร์มของท่านเป็นที่รู้จักในกลุ่มผู้เลี้ยงไก่แจ้? ซึ่งเป็นการตลาดที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายผู้ชื่นชอบไก่แจ้

?

2. ?การขายผ่านอินเตอร์เน็ตช่วยให้ผู้ที่สนใจไก่ และชอบในสีไก่ของท่านตัดสินใจซื้อในราคาที่ตกลงกันได้

ช่วยเปิดโอกาสในการขายได้มากที่สุด เนื่องจากการขายผ่านอินเตอร์เน็ต? สามารถเข้าถึงผู้ซื้อจำนวนมากในทุกมุมโลก? ไก่ 1 ตัวขายในเน็ตย่อมไม่เพียงพอต่อความต้องการไก่เป็น 100? ตัว? 1,000? ตัว ก็ยังไม่พอต่อความต้องการของตลาดอินเตอร์เน็ต เพราะผู้คนหลายล้านใช้อินเตอร์เน็ตเพิ่มขึ้นทุกวัน? เพียงแต่สิ่งที่ต้องรู้ของคนขาย คือ วิธีจัดส่งไก่ให้ผู้รับได้อย่างปลอดภัยเป็นสิ่งจำเป็นที่สุด? ถ้าส่งได้ก็มีผู้ซื้อ

?

3.? การพัฒนาสายพันธุ์ให้ไก่มีความสวยงามและมีสีสันใหม่ ๆ ช่วยให้ผู้สนใจเลี้ยงอยากซื้อไปเลี้ยงมากขึ้น

เป็นการเปิดตลาดของไก่สีใหม่? ใคร ๆ ก็อยากได้? ลองพัฒนาสายพันธุ์ไปเรื่อย ๆ? ท่านอาจเป็นอีกผู้หนึ่งที่สามารถสร้างสีใหม่ ๆ ของไก่แจ้ให้เพิ่มขึ้นก็เป็นได้

?

?

เขียน ?

วันที่ 05/01/2557

?

ผู้เขียน ?

?

พยัคฆ์กูรู