แนะแนวอาชีพเสริม ตอน? การเลี้ยงไก่แจ้? ลำดับที่? 7? ปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ

?

?

ปัจจัยเสี่ยงในการเลี้ยงไก่แจ้

ประกอบด้วยหลายสาเหตุ? คือ

?

การขนส่ง

? สำหรับการขนส่งทั้งซื้อ และขาย? มีปัจจัยเลี่ยงที่ทำให้การลงทุนสูญเปล่าได้? เนื่องจากบางครั้งการขนส่งระยะไกล? ไก่มักจะอ่อนเพลียจากการเดินทาง? ไก่เกิดความเครียด?? ความร้อนภายในกล่อง? ทำให้ไก่ตายได้

ฉะนั้นเวลาสั่งซื้อไก่ระยะไกล ๆ ควรพิจารณาก่อนตัดสินใจซื้อเพราะไก่อาจตายได้

?? อีกทั้งหากเราเป็นผู้ขาย การจัดเตรียมกล่องสำหรับส่งไก่ควรเตรียมอาหารที่มีน้ำ เช่น? แตงกวา? ผมไม้ที่มีน้ำใส่ไปด้วยจะทำให้ไก่ไม่ขาดน้ำ?

(ภาพไก่เล็กเดินทางไกล ?ติดเชื้อมาระหว่างขนส่ง ?วันแรกตายไป 1 ตัว) ? (และตายไปเกือบหมด เหลือ 1 ตัวที่รอด)

?

?

?

?

โรคในไก่

โรคในไก่มีหากชนิดที่สร้างความเสียหาย? เช่น? โรคไข้หวัดนก? หวัดหน้าบวม? ขี้ขาว? ขี้เขียว?? โรคอหิวาตกโรคในสัตว์ปีก และโรคระบบทางเดินหายใจของไก่ต่าง ๆ?? ฯลฯ

การทำวัคซีนตามตารางของกรมปศุสัตว์ ช่วยได้ในระดับหนึ่ง??

ซึ่งการเลี้ยงสัตว์จะต้องดูแลและคอยสังเกตพฤติกรรมตลอดเวลา เพื่อเป็นการป้องกัน

?

?

?

ศัตรูของไก่

สุนัข และแมว? เป็นศัตรูตัวสำคัญ? แมวมักจะกินลูกไก่? ส่วนสุนัขมักจะกัดไก่เล่นจนตาย

ซึ่งกรณีนี้สำคัญมาก? เพราะเจอมากับตนเองหลายรอบแล้ว เสียหายไปตัวแล้ว? ฉะนั้นควรป้องกันอย่างหนาแน่น

?

?

?

การเลี้ยงดู

การเลี้ยงไม่ควรให้มีความชื้นมากเกินไป? จะทำให้เกิดโรคต่างๆ ได้ง่าย? โดยเฉพาะน้ำ? ควรเปลี่ยนเป็นประจำ? อาหารไม่ควรให้มีความชื่น? ไม่ควรน้ำอาหารเป็นรา หรืออาหารเน่าบูดให้ไก่กิน

?

?

สายพันธุ์ไก่

สายพันธุ์ที่นำมาเลี้ยงไม่เป็นไปตามมาตรฐาน? หางเอียงหางเบี้ยว? หงอนไม่สวย? ขนไม่เรียบ? ขายาว?

สายเลือดชิดเกินไป? ส่งผลให้ไก่อ่อนแอ? ไม่แข็งแรง

เป็นไก่ลูกผสมไก่อื่น? เช่น? ไก่ป่า? ไก่พื้นเมือง? ส่งผลให้ขายไก่ไม่ออก

?

?

เขียน ?

วันที่ 05/01/2557

ผู้เขียน?

?

พยัคฆ์กูรู