แนะแนวอาชีพเสริม ตอน? การเลี้ยงไก่ชน? ลำดับที่? 1? รู้จักกับไก่ชน?

?

?

ไก่ชน? เป็นสัตว์ที่นิยมเลี้ยงเพื่อการกีฬาและเป็นแห่งโปรตีนภายในครัวเรือน?

ปัจจุบันไก่ชนได้มีวิวัฒนาเพื่อการต่อสู้ออย่างเต็มรูปแบบดุเดือดสุด ๆ

?

ไก่ชนที่นิยมเลี้ยงกันในประเทศไทยมีหลายสายด้วยกัน ยกตัวอย่างเช่น? เช่น?

พม่า??

เหล่าป่าก๋อย

เหลืองหางขาว

ประดู่หางดำ

ไซง่อน

เขียวหางดำ

นกแดง

ลาย

สา

เทา

ฯลฯ

?

?

?

พฤติกรรมของไก่ชนที่ควรรู้

ไก่ชนเป็นสัตว์หวงถิ่น??? และต้องการอาณาเขตในการหากินเป็นของตนเอง? เวลาแย่งชิงพื้นที่หากินหรือแย่งถิ่นกันจึงมักจะชนกันบางครั้งจะชนกันถึงตายก็มี? เนื่องจากธรรมชาติของไก่ชนทั้งตัวผู้และตัวเมียชอบการต่อสู้? เวลาเลี้ยงไก่ชนจำนวนมากจำเป็นต้องมีการแบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วนเพื่อให้ไก่สามารถอยู่ร่วมกันได้

?

เพศของไก่ชน

สามารถดูจากภาพประกอบได้

*ไก่ชนตัวผู้จะมีหน้าที่แดง? หงอน? และหางคู่? มีเดือยตามลักษณะสายพันธุ์? เช่น เดือยล้น? เดือยแหลม?

?

*ไก่ชนตัวเมีย? จะไม่หงอนยาว? หางสั้นกว่าตัวผู้? ไม่มีเดือยที่แข้ง? (บางตัวอาจมี)

?

?

?

วันที่เรียบเรียง

07/01/2557

?

ผู้เขียน?

?

พยัคฆ์กูรู