แนะแนวอาชีพเสริม ตอน? การเลี้ยงไก่ชน? ลำดับที่? 2? การเตรียมอุปกรณ์การเลี้ยง?

?

การเลี้ยงไก่ชน

สิ่งที่ควรเตรียมเป็นอันดับแรก ๆ? คือสถานที่??

ฉะนั้นผู้เขียนจะแจงรายละเอียดออกเป็นรายข้อเพื่อให้ผู้สนใจสามารถหาซื้อมาเตรียมไว้ก่อนเลี้ยง? ดังนี้

1.? สถานที่เลี้ยง

2.? กรงเลี้ยง? สุ่มไก่

3.? ถาดใส่อาหาร

4.? ถังน้ำไก่

5.? อาหาร

?

สถานที่เลี้ยง

ควรเป็นเป็นสถานที่สงบเงียบและปลอดภัยจากศัตรูของไก่ชน? ได้แก่? แมว? หมา?? เป็นต้น ควรเลี้ยงในที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก? จะทำให้ไก่สุขภาพดี?? และควรมีพื้นที่สำหรับหากินของไก่? เนื่องจากไก่ชนไม่ชอบถูกกักขังตลอดเวลาทำให้ไก่ไม่แข็งแรง? ควรปล่อยให้ออกหากินหญ้าตามพื้นดินบ้าง??

?

สุ่มไก่

สำหรับการขังไก่ให้อาบแดดหรือหลังจากอาบน้ำ? ควรใช้สุ่มจะเหมาะสมและง่ายต่อการเคลื่อนย้ายพื้นที่ขัง และส่งผลให้ไก่มีสุขภาพดี ไก่ไม่เครียดและไก่คุ้นกับเจ้าของ ไม่ตื่นคน

?

?

ถังน้ำ

ใช้สำหรับให้น้ำไก่? มีจำหน่ายโดยทั่วไปตามขนาด? สำหรับไก่ชนใช้ขนาดกลางน่าจะเหมาะสม ราคาประมาณ?? 45 ? 50? บาท

?

ถาดอาหารหรือถังอาหาร

สำหรับใส่อาหาร? โดยการใช้แบบถาดในไก่ที่โตแล้วมักจะเขี่ยอาหารกระจายทั่ว? การใช้แบบถังอาหารก็จะทำให้ประหยัดอาหารกว่า? (สามารถเลือกใช้ตามความเหมาะสมแล้วกันนะครับ)

?

อาหาร

อาหารสำหรับไก่ชน ?ไก่พื้นเมือง? สามารถให้อาหารไก่โดยทั่วไปได้ เช่น ปลายข้าว? อาหารสำหรับไก่พื้นเมือง? อาหารไก่เนื้อ? แล้วแต่กำลังทรัพย์ของเจ้าของ? ซึ่งอาหารที่มีปริมาณโปรตีนมาก ๆ ก็จะให้ไก่สมบูรณ์แข็งแรง? แต่ขี้เหม็นสักหน่อย??

ควรเสริมด้วยผักให้กินบ้าง? เช่น? กะเพรา?? ผักบุ้ง? ผักกาด?? หญ้า? ช่วยให้ไก่มีสุขภาพดี

และเสริมด้วยวิตามิน สำหรับละลายน้ำ

?

วันที่เรียบเรียง

07/01/2557

?

ผู้เขียน?

?

พยัคฆ์กูรู