แนะแนวอาชีพเสริม ตอน? การเลี้ยงไก่ชน? ลำดับที่ 3? การเลือกซื้อพันธุ์ไก่ชน?

?

?

การจำแนกไก่ตามสายพันธุ์

ไก่ชนพม่า??

ไก่ชนเหล่าป่าก๋อย

ไก่ชนเหลืองหางขาว

ไก่ชนประดู่หางดำ

ไก่ชนไซง่อน

ไก่ชนเขียวหางดำ

ไก่ชนนกแดง

ไก่ชนขนลาย

ไก่ชนขนสา

ไก่ชนขนเทา

ฯลฯ

?

?

จำแนกตามการต่อสู้ เลือกการการนำมาตีดูว่าไก่ชนเก่งหรือไม่

(ไม่เน้นสาย? เน้นความสามารถ ผสมพันธุ์เพื่อให้ได้ไก่ที่เก่ง)

?

?

วิธีหาซื้อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไก่ชน เพื่อเพาะเลี้ยงจำหน่าย

?

จำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องการเรียนรู้ เรื่องราวเกี่ยวกับมาตรฐานสายพันธุ์ของไก่ชนเชิงอนุรักษ์ตามสายพันธุ์ และไก่ชนตามความสามารถในการต่อสู้?

?

การเพาะเลี้ยงควรเลือกทดลองเลี้ยงตามความชอบ? เพราะไก่แต่ละเชิงมีความโดดเด่นแตกต่างกัน? หรือจะเลี้ยงเชิงอนุรักษ์ประเภทสวยงาม

?

?

?

วันที่เรียบเรียง

07/01/2557

?

ผู้เขียน?

?

พยัคฆ์กูรู