แนะแนวอาชีพเสริม ตอน? การเลี้ยงไก่ชน? ลำดับที่? 6? การจัดจำหน่ายและการแปรรูป

?

ไก่ชน? เป็นสิ่งมีชีวิต?

การที่จะขายไก่สัก 1? ตัว? คนเลี้ยงย่อมผูกพันรักไก่ที่ตนเลี้ยงมากับมือ

แต่เมื่อเลี้ยงเพื่อจัดจำหน่ายเป็นรายได้แล้ว? จำเป็นที่ต้องรู้วิธีการขายที่มีประสิทธิภาพ

?

วิธีขายแบบออฟไลน์?

นำไปขายตามตลาดนัด? ตลาดขายสัตว์เลี้ยง

ถ้าหากเป็นที่รู้จักก็ขายที่บ้านก็ได้

(ตั้งราคาให้เหมาะสม? คนซื้อไปเลี้ยงมีกำลังทรัพย์พอซื้อหาได้? ไม่แพงเกินไป ไม่ถูกเกินไป)

?

?

วิธีขายแบบออนไลน์

ขายได้ตลอดเวลาทุกที่ทุกเวลา

ตั้งราคา?? มีภาพถ่าย? บอกรายละเอียดของไก่ให้ผู้ตัดสินใจได้ทราบข้อมูลพื้นฐานก่อนตัดสินใจ? ถูกใจทั้งผู้ซื้อผู้รับ

?

?

การสร้างรายได้

ขายไข่เชื้อไก่ชน??? ส่งทางไปรษณีย์?? 12?? ฟองประมาณ? 800 ? 1,000? บาท + ค่าส่ง? (แล้วแต่สายพันธุ์ที่เพาะเลี้ยง และความสามารถในการชนของพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ ราคาไข่เชื้อก็จะสูงตามไปด้วย ซึ่งพอใจทั้งคนซื้อคนขาย)

ขายลูกไก่?? ส่งทางขนส่ง? รถโดยสาร? เครื่องบิน และอื่น ๆ??

ขายไก่สมบูรณ์?? ส่งทางขนส่ง? รถโดยสาร? เครื่องบิน และอื่น ๆ??

?

คุณธรรมของผู้เลี้ยงขาย

1.? ซื่อสัตย์ต่อผู้ซื้อ

2.? มีความรับผิดชอบ

3.? ไม่ขายไก่เป็นโรค

4.? จัดส่งตามกำหนดเลา

?

(เพราะมีผู้ขายสัตว์เลี้ยงบางส่วนที่ขายผ่านอินเตอร์เน็ต? หวังเพียงแต่เงิน หลอกลวงคนซื้อ ขายไก่ไม่ดี? พิการ หรือไม่มีสินค้าลอกเงินเฉย ๆ ก็มี?? ฉะนั้นการค้าขายควรมีความซื่อสัตย์? เพราะถ้าหากจะยึดเป็นอาชีพเราควรมีจรรยาบรรณ ก็จะทำให้ประสบความสำเร็จการการเลี้ยงชีพ)

?

?

?

วันที่เรียบเรียง

07/01/2557

?

ผู้เขียน?

?

พยัคฆ์กูรู