แนะแนวอาชีพเสริม ตอน? การเลี้ยงไก่ชน? ลำดับที่? 7? ปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ

?

?

ปัจจัยเสี่ยงในการเลี้ยงไก่ชน

?

?

ประกอบด้วยหลายสาเหตุ? คือ

?

การซื้อไก่สำหรับเพาะพันธุ์

การซื้อไก่ชนมาเลี้ยงจำเป็นอย่างยิ่งที่คนที่จะเพาะเลี้ยงมือใหม่ ควรรู้จักและดูไก่เป็น? เพราะราคาของไก่ชนแพงเอาการอยู่? ซึ่งหากโดนหลอกซื้อไก่ไม่ดี? เราเอามาทำพันธุ์ก็อาจจะกลายเป็นการเลี้ยงเพื่อเป็นไก่เนื้อประเภทไก่พื้นเมืองแทน? ก่อนซื้อไก่ควรเรียนรู้และศึกษาให้ดี เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง

(ฝากเป็นข้อคิดสำหรับผู้สนใจเลี้ยงเป็นอาชีพเสริม อย่าใจร้อน..ค่อย ๆ หาค่อย ๆ ศึกษาเรียนรู้ครับ)

?

การขนส่ง

? สำหรับการขนส่งทั้งซื้อ และขาย? มีปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้การลงทุนสูญเปล่าได้? เนื่องจากบางครั้งการขนส่งระยะไกล? ไก่มักจะอ่อนเพลียจากการเดินทาง? ไก่เกิดความเครียด?? ความร้อนภายในกล่อง? ทำให้ไก่ตายได้

ฉะนั้นเวลาสั่งซื้อไก่ระยะไกล ๆ ควรพิจารณาก่อนตัดสินใจซื้อเพราะไก่อาจตายได้

?? อีกทั้งหากเราเป็นผู้ขาย การจัดเตรียมกล่องสำหรับส่งไก่ควรเตรียมอาหารที่มีน้ำ เช่น? แตงกวา? ผมไม้ที่มีน้ำใส่ไปด้วยจะทำให้ไก่ไม่ขาดน้ำ?

?

?

โรคในไก่

โรคในไก่มีหากชนิดที่สร้างความเสียหาย? เช่น? โรคไข้หวัดนก? หวัดหน้าบวม? ขี้ขาว? ขี้เขียว?? โรคอหิวาตกโรคในสัตว์ปีก และโรคระบบทางเดินหายใจของไก่ต่าง ๆ?? ฯลฯ

การทำวัคซีนตามตารางของกรมปศุสัตว์ ช่วยได้ในระดับหนึ่ง??

ซึ่งการเลี้ยงสัตว์จะต้องดูแลและคอยสังเกตพฤติกรรมตลอดเวลา เพื่อเป็นการป้องกัน

?

ศัตรูของไก่

สุนัข และแมว? เป็นศัตรูตัวสำคัญ? แมวมักจะกินลูกไก่? ส่วนสุนัขมักจะกัดไก่เล่นจนตาย

ซึ่งกรณีนี้สำคัญมาก? เพราะเจอมากับตนเองหลายรอบแล้ว เสียหายไปตัวแล้ว? ฉะนั้นควรป้องกันอย่างหนาแน่น

?

?

การเลี้ยงดู

การเลี้ยงไม่ควรให้มีแออัดมากเกินไป? จะทำให้เกิดโรคต่างๆ ได้ง่าย? และการให้น้ำควรเปลี่ยนเป็นประจำอาหารไม่ควรให้มีความชื่น

ทำความสะอาดขี้และโรงเรือนเป็นประจำ? ช่วยลดอัดตราการเกิดโรคได้

?

?

สายพันธุ์ไก่

สายพันธุ์ที่นำมาเลี้ยงไม่ควรให้เลือดชิดเกินไป เช่น ไก่พ่อพันธุ์แม่พันธุ์เป็นพี่น้องกันชุดเดียวกัน? ซึ่งในระยะยาวจะส่งผลให้ไก่อ่อนแอ? ไม่แข็งแรง และเกิดโรคทางพันธุ์กรรมได้

?

?

?

วันที่เรียบเรียง

07/01/2557

?

ผู้เขียน?

พยัคฆ์กูรู

?

?