แนะแนวอาชีพ  ธุรกิจเพาะกล้าไม้  ตอนที่ 3  การเลือกซื้อพรรณไม้

 

การเลือกซื้อพรรณไม้สำหรับนำมาขยายพันธุ์  จำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องทำความเข้าใจก่อน

เนื่องจากพรรณไม้แต่ละชนิดมีความแตกต่างกันทางวิธีการดูแล  การขยายพันธุ์  บางพันธุ์ดูแลยาก  บางพันธุ์ดูแลง่าย  แต่สิ่งที่จำเป็นสำหรับคนเลี้ยงต้นไม้  คนเพาะต้นไม้ขายจะต้องรู้ว่าตนเองนิยมชมชอบต้นไม้ประเภทใด  และต้องคำนึงถึงการตลาดไว้ด้วย

 

เนื่องจากบางครั้งเราปลูกต้นไม้ที่มีราคาถูก หาได้ง่ายทั่วไป  ก็อาจจะเหมาะสำหรับการผลิตเป็นตลาดขายส่ง

แต่แบบนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ประกอบเป็นกิจการ หรือทำเป็นอาชีพหลัก  สำหรับคนที่อยากทดลองเลี้ยงต้นไม้ขาย  สิ่งจำเป็นต้องรู้ว่าเราชอบต้นไม้แบบไหน  ศึกษาจนชำนาญรู้วิธีการดูแล  รู้วิธีการขยายพันธุ์  รู้แหล่งจำหน่าย  รู้ราคา  นั้นคือสิ่งที่ต้องรู้  ถ้าเราไม่รู้  เวลาผลิตต้นไม้ขึ้นมาก็ไม่รู้จะดูแลยังไง  ขายที่ไหน  ตั้งราคาประมาณเท่าไหร่  ตลาดเป็นยังไง

การทดลองเล่นตลาดต้นไม้  การทดลองควรเลือกพรรณไม้ที่ราคาไม่สูงจนเกินไป  ตลาดมีความต้องการ  หรือเป็นตลาดเฉพาะกลุ่ม

 

ยกตัวอย่าง เช่น  พรรณไม้ประเภทไม้มงคล  ว่านมงคล  ไม้ตระกูลนี้  เป็นความเชื่อแบบไทยในเรื่องว่านมงคล  และวัตถุมงคล  ว่านมงคลนั้นเป็นหนึ่งในส่วนผสมสำคัญในการสร้างวัตถุมงคลตามหลักความเชื่อโบราณ  อีกทั้งตลาดนี้  ถือได้ว่าเป็นตลาดอีกระดับ คือ  เป็นไม้มีราคาพอสมควร   ว่านกวักแม่ทองใบ    เศรษฐีใบพาย  ว่านมเหศวร  ว่านฉัตรทอง  ว่านเสน่ห์จันทร์ต่าง ๆ  ฯลฯ

 

พรรณไม้ตระกูลว่านมงคล  ส่วนใหญ่จะมีราคาพอสมควร  ขึ้นอยู่กับความนิยม  ต้นไหนหายากราก็จะสูง  ต้นไม้มีทั่วไปราคาก็ละลดลงตามลำดับ  ซึ่งน่าสนใจมาก

 

แต่สำหรับคนที่สนใจจะเล่นไม้ประเภทนี้ต้องศึกษาให้รู้จริง เนื่องจากบางครั้งพรรณไม้บางชนิดมีลักษณะคล้ายกันมาก  ซึ่งราคาอาจแตกต่างกัน  อีกอย่างคนซื้อส่วนใหญ่ก็มีความรู้ในเรื่องว่านพอสมควร  คนที่คิดจะเล่นเกี่ยวกับต้นไม้จำเป็นต้องศึกษาด้วย 

 

สำหรับแหล่งพรรณไม้  ณ  ปัจจุบัน  มีหลายแหล่งที่แตกต่างกันไปตามจังหวัดใหญ่  ซึ่งจะมีต้นไม้ราคาขายส่ง  เช่น  เชียงใหม่  ที่ตลาดคำเที่ยง หรือแหล่งปลูกมีหลายแหล่งเช่นกัน  ภาคกลางแหล่งใหญ่  รวมพรรณไม้จากทั่วประเทศ  คือ  ตลาดจตุจักร  มีแทบทุกชนิด  หรือปัจจุบันตลาดออนไลน์  กลุ่มต่าง ๆ  ผ่านสังคมออนไลน์มีหลายราคา  ซึ่งการซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์ให้จำไว้เสมอว่าต้องศึกษาคนที่เราจะซื้อด้วยว่ามีปัญหาด้านการลอกลวงหรือไม่  ในการซื้อครั้งแรกไม้ควรซื้อไม้ราคาแพง

 

ลองนำไปพิจารณาดูนะครับ

 

  

 

 

 

***หมายเหตุ***

เนื่องจากข้อมูลต่าง ๆ  ที่นำเสนอนี้เป็นข้อมูลสำหรับผู้ทดลองทำเบื้องต้นเท่านั้น

ซึ่งใช้ประกอบเป็นข้อมูลการตัดสินใจในการทดลองทำอาชีพเสริมเท่านั้น  หวังว่าข้อมูลต่าง ๆ  จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย

 

วันที่เรียบเรียง

25/11/2557

 

ผู้เขียน 

ทีมงานนิวแนว