แนะแนวอาชีพ  ธุรกิจเพาะกล้าไม้  ตอนที่ 4  การเพาะพันธุ์และการขยายพันธุ์

 

การเพาะและขยายพันธุ์กล้าไม้มีหลากหลายวิธี  ซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของพรรณไม้นั้น ๆ

 

การเพาะ ขยายพันธุ์ต้นไม้ พรรณไม้ด้วยวิธีการต่าง ๆ

1. การเพาะเมล็ด

2. การแยกหน่อ

3. การทาบกิ่ง

4. การปักชำ

5. การเพาะเนื้อเยื้อ

 

 

1. การเพาะเมล็ด

ทำได้กับพันธุ์ไม้แทบทุกชนิดที่มีเมล็ด  การเพาะเมล็ดสำหรับต้นไม้  ดอกไม้ต่าง ๆ  ต้นกล้าที่ได้จะมีความแข็งแรง  เนื่องจากมีรากแก้ว   และมีขั้นตอนการเจริญเติบโตตามธรรมชาติ 

 

 

2. การแยกหน่อ

ทำได้กับพรรณไม้ประเภทที่ขึ้นเป็นก่อเช่น  กระบองเพชร  ว่านต่าง ๆ    พรรณไม้จำพวกที่มีหน่อเราสามารถนำมาแยกเพื่อปลูกใหม่จะได้ก่อใหม่ขึ้นมา  การขยายแบบนี้ง่าย  และต้นไม้มีความแข็งแรงเจริญเติบโตได้ดี

 

3. การทาบกิ่ง

เป็นวิธีการขยายพันธุ์แบบได้ผลรวดเร็ว ใช้วิธีการเลือกเอากิ่งพันธุ์ที่มีความแข็งสมบูรณ์มากทำการเพาะขยายพันธุ์ใหม่ด้วยการทาบ  เมื่อรากออกาเราสามารถตัดนำไปชำหรือปลูก  ต้นไม้ที่ขยายพันธุ์ด้วยวิธีนี้จะโตเร็วกว่าการเพาะเมล็ด  แต่ข้อเสียคือไม่มีรากแก้ว 

 

4. การปักชำ

เป็นวิธีการขยายพันธุ์สำหรับพรรณไม้ที่มีขนาดเล็กหรือไม้ที่มีน้ำหล่อเลี้ยงลำต้นได้ดี   เช่น  กิ่งกุหลาบ   กิ่งโกสน  พุดศรีลังกา  ซึ่งสามารถปักชำได้ดี  มีรากงอกใหม่ได้ง่าย

 

5. การเพาะเนื้อเยื้อ

เป็นวิธีการขยายพันธุ์ด้วยเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง  เหมาะสำหรับการขยายพันธุ์จำนวนมาก ๆ  เนื่องจากการเพาะเนื้อเยื้อพรรณไม้บางครั้งต้นพันธุ์มีจำนวนจำกัด  การใช้วิธีการเพาะเนื้อเยื้อด้วยหลอดแก้วจะทำให้ได้ต้นกล้าจำนวนมาก  เช่น  กล้วยไม้ต่าง ๆ  นิยมเพาะเนื้อเยื้อในการขยายพันธุ์

 

 

สำหรับวิธีการเพาะขยายพันธุ์ต่าง ๆ  ลองนำไปพิจารณาตามความเหมาะสมนะครับ

 

 

***หมายเหตุ***

เนื่องจากข้อมูลต่าง ๆ  ที่นำเสนอนี้เป็นข้อมูลสำหรับผู้ทดลองทำเบื้องต้นเท่านั้น

ซึ่งใช้ประกอบเป็นข้อมูลการตัดสินใจในการทดลองทำอาชีพเสริมเท่านั้น  หวังว่าข้อมูลต่าง ๆ  จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย

 

วันที่เรียบเรียง

25/11/2557

 

ผู้เขียน 

 

ทีมงานนิวแนว