Print
Category: อาชีพเสริม
Hits: 1331

แนะแนวอาชีพ  ธุรกิจเพาะกล้าไม้  ตอนที่ 6   การจัดจำหน่าย

 

ช่องทางการจัดจำหน่ายกล้าไม้สำหรับธุรกิจเสริม สำหรับผู้สนใจทดลอง

ข้อเสนอแนะแบบออนไลน์น่าจะเหมาะสมที่สุด  สำหรับการขายแบบหน้าร้านก็ดี  แต่ส่วนใหญ่การทดลองในช่วงแรก ๆ   เราอาจไม่มีเวลามาเปิดหน้าร้าน  ต้องมีคนเฝ้าร้าน  หรือถ้าจะเปิดร้านก็มีความเสี่ยงสูง  ซึ่งปัจจุบันปัญหาเหล่านี้สามารถหลีกเลี่ยงได้ด้วยการขายแบบออนไลน์  ไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้าน

ผู้ขายต้องการขาย ผู้ซื้อต้องการซื้อ  ทำให้ขายง่ายขึ้น

ขอนำเสนอดังนี้แล้วกันนะครับ

 

1. ขายผ่านหน้าเว็บไซต์

การขายแบบนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีความรู้ด้านเว็บไซต์พอสมควร  เนื่องจากการทำเว็บไซต์จะต้องมีความรู้ทั้งด้านการอัพข้อมูล  การสื่อสาร  การประชาสัมพันธ์  การทำอันดับให้มีผลการค้นหาอยู่อันดับต้น ๆ   ซึ่งจะทำให้เรามีโอกาสขายได้มากกว่า  (แบบยาก  แต่อนาคตจะมีเครดิต  มีความนาเชื่อถือ  สามารถขยายกิจการได้ด้วยการมีแบรนด์เป็นของตนเอง  ทำให้ผู้คนรู้จักในอนาคต)

 

2. ขายผ่านกลุ่มสังคมออนไลน์

การขายแบบนี้ง่ายหน่อย ไม่ต้องมีความรู้ด้านเว็บไซต์หรืออื่น ๆ  เพียงแค่ใช้อินเตอร์เน็ตเป็น  มีบัญชีชื่อมนสังคมออนไลน์  เราก็สามารถสมัครเข้ากลุ่มต่าง ๆ ได้โดยง่าย   เมื่อเป็นสมาชิกในกลุ่มซื้อขายต้นไม้  เราก็มีโอกาสเป็นผู้ขาย  ขายต้นไม้ของเรา  (แบบง่าย  สะดวก  ขยัน  ขายได้)

 

3. ขายแบบมีหน้าร้าน

แบบนี้ใช้สถานที่ในการจัดจำหน่าย  ในระยะยาว  ต่อยอดเป็นอาชีพหลักได้  

 

 

 

 

***หมายเหตุ***

เนื่องจากข้อมูลต่าง ๆ  ที่นำเสนอนี้เป็นข้อมูลสำหรับผู้ทดลองทำเบื้องต้นเท่านั้น

ซึ่งใช้ประกอบเป็นข้อมูลการตัดสินใจในการทดลองทำอาชีพเสริมเท่านั้น  หวังว่าข้อมูลต่าง ๆ  จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย

 

วันที่เรียบเรียง

25/11/2557

 

ผู้เขียน 

ทีมงานนิวแนว