?

อาชีพพนักงานธนาคาร

?

รายละเอียดของอาชีพ

อาชีพพนักงานธนาคาร? เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ที่สนใจประกอบอาชีพเกี่ยวกับการเงิน? ซึ่งปัจจุบันอาชีพนี้มีความต้องการอยู่? เนื่องจากมีการแข่งขันของหลายๆ? ธนาคารสูง? มีธนาคารเกิดใหม่? และธนาคารเดิมเปลี่ยนกลยุทธการแข่งขันสูงขึ้น?? จึงเป็นอีกอาชีพที่ต้องอาศัยความสามารถของพนักงานในการดึงดูดลูกค้าให้มีจำนวนเพิ่มขึ้น? และสนใจลงทุนกับธนาคาร ทั้งการฝากเงิน? การกู้เงิน? และการลงทุนต่าง ๆ? ที่ธนาคารมี

?

ลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ

1. ให้บริการทางด้านการบัญชี? เปิดปิด? บัญชี

2. หาลูกค้าสำหรับลงทุน? ทั้งการทำประกันภัย? ประกันชีวิต

3. ให้บริการทางการเงิน

4. ให้ความรู้เกี่ยวกับการเงิน

5. อื่น ๆ

?

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

1. มีบุคลิกภาพดี

2. บุคลิกภาพดีน่าเชื่อถือ

3. มีใจรักในงานบริการ

4. มีความขยัน และอดทน

5. มีความสามารถด้านการสื่อสาร

6. ทนต่อสภาพความกดดันและการแข่งขันได้ดี

7. อื่น ๆ

?

แนวทางการพัฒนาอาชีพ

1. พนักงานธนาคาร

2. พนักงานธนาคารลูกค้าสัมพันธ์

3. พนักงานธนาคารเค้าเตอร์

4. ผู้ให้คำปรึกษาด้านการลงทุน

5. เจ้าของกิจการ

6. อื่น ๆ

?

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

อีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจของคนยุคใหม่ที่ชอบการแข่งขัน? และการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี? ลองหาข้อมูลเพิ่มเติมดูนะครับ

?

?

นามปากกา

พยัคฆ์กูรู

?

วันเขียน

6/02/2555

?

?