อาชีพแอร์โฮสเตส หรืออาชีพนางฟ้า

อาชีพให้บริการประจำสายการบิน ค่อยให้บริการลูกค้าผู้ใช้บริการสายการบินในด้านต่าง ๆ เช่น บริการให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย บริการเครื่องดื่มอาหาร และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

?

ลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ

ให้บริการต่าง ๆ แก่ผู้โดยสารบนสายการบินนั้น ๆ

ให้บริการความรู้ เรื่องราวความปลอดภัยต่าง ๆ เช่น กรณีฉุกเฉินควรปฏิบัติตัวอย่างไร เป็นต้น

?

?

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

1. มีบุคลิกภาพดี

2. รักในอาชีพบริการ

3. มีความสุภาพเรียบร้อย

4. สามารถภาษาในการสื่อสารอย่างเหมาะสม

5. รักความสะอาด

6. ชอบการแต่งตัวเป็นระเบียบ

7. มีความอดทน

8. มีความสามารถในการสื่อสารหลายภาษา

9. มีความสามารถด้านร่างกายพอสมควร

10. มีสติปัญญาดี แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

11. อื่น ๆ

?

แนวทางพัฒนาอาชีพ

1. พนักงานสายบริการบนสายการบิน หรือแอร์โฮสเตส

2. อื่น ๆ

?

แหล่งความรู้เพิ่มเติม

1. หนังสือ

2. เว็บไซต์

3. อื่น ๆ

?

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

อาชีพแอร์โฮสเตส อาชีพในฝันของหญิงไทยหลาย ๆ คน

เนื่องจากอาชีพนี้ต้องทำงานอยู่บนฟ้า ให้บริการด้วยรอยยิ้ม รายได้ดี

ผู้สนใจประกอบอาชีพนี้ ควรศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการตัดสินใจ

ปัจจุบันมีโรงเรียนสอนการเป็นแอร์โฮสเตสอยู่หลายแห่ง ลองศึกษาข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ดู

อีกประการอาชีพนี้ต้องความความอดทนและไหวพริบสูง ผู้สนใจเป็นแอร์โฮสเตสควรฝึกฝนความรู้และรู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

?

เขียน วันที่ 08/03/2554

ปรับปรุงครั้งที่ 1 วันที่ 30/04/2554

ผู้เขียน พยัคฆ์กูรู