ธุรกิจแนวใหม่ : การค้าขายต้นไม้ออนไลน์ 

 

การค้าขายพรรณไม้  ต้นไม้มีมายาวนานแล้ว  แต่ไม่กี่มีมานี้ธุรกิจการค้าขายต้นไม้ ได้ปรับตัวให้เข้ากับยุคการสื่อสารไร้พรมแดน

การค้าขายต้นไม้  พรรณไม้จึงสะดวกมากขึ้นทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย  สามารถติดต่อค้าขายผ่านอินเตอร์เน็ต  การรับส่งต้นไม้ก็มีระบบรองรับที่ดีขึ้น  มีผู้ให้บริการขนสินค้าเพิ่มมากขึ้นตาความต้องการของผู้ซื้อผู้ขาย  ประเทศไทยเราจึงมีผู้ให้บริการเกี่ยวกับขนส่งสัตว์เลี้ยง  ต้นไม้  สิ่งของทั่วประเทศ  ความสะดวกสบายเช่นนี้จึงช่วยอำนวยความสะดวกให้เกิดธุรกิจประเภทนี้เพิ่มขึ้น  โดยเฉพาะคนทั่วไปเริ่มให้ความสำคัญกับการหารายได้เสริม  เนื่องจากค่าครองชีพสูงขึ้น  คนที่มีใจพรรณไม้และคนที่แสวงหารายได้จากการเพาะพันธุ์ต้นไม้  พรรณไม้เริ่มมีการเพาะพันธุ์พรรณไม้เพื่อจำหน่ายหลายรายทั้งหน้าใหม่หน้าเก่าก้าวเข้าสูง

วงการธุรกิจออนไลน์  ซึ่งรวมไปถึงผู้เขียนเองก็นิยมชมชอบการปลูกต้นไม้และพรรณไม้  จากความชอบกลายเป็นธุรกิจรายได้เสริมเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนค่าใช่จ่ายในดูแลต้นไม้ และการหาสายพันธุ์ต้นไม้ใหม่ ๆ มาเพิ่มเติม ท่านผู้สนใจสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติม  จากเว็บวิถีเกษตร  ที่ผู้เขียนสร้างขึ้นเพื่อแชร์ประสบการณ์การทำการเกษตร  การเพาะพันธุ์ต้นไม้และการเลี้ยงสัตว์ ได้ที่ www.kadgom.com

 แต่กระนั้นการเพาะพันธุ์ต้นไม้แต่พรรณไม้แต่ละชนิดก็มีความยากง่ายแตกต่างกันออกไป  พรรณไม้จึงมีราคาแตกต่างตามความยากง่ายของการเพาะเลี้ยงไปด้วย  

 

สำหรับผู้สนใจการค้าขายต้นไม้  พรรณไม้ออนไลน์  ผู้เขียนจะนำเสนอขั้นตอนต่าง ๆ  ไว้เป็นแนวทางเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อไปเร็ว ๆ  นี้  โดยมีหัวข้อดังนี้ 

* พื้นฐานความชอบ

* การเลือกกล้าไม้ และพรรณไม้

* การเพาะพันธุ์และขยายพันธุ์

* ช่องทางซื้อขาย

* ช่องทางขนส่งต้นไม้

* ข้อควรระวัง

 

ผู้สนใจสามารถเลือกอ่านตามหัวข้อในหมวดหมู่ดังกล่าวได้เลยนะครับ

 

ขอบคุณสำหรับผู้สนใจทุกท่าน 

ทุกท่านสามารถติ และนำเสนอแนวคิดการพัฒนาเนื้อหาที่เหมาะสมได้ตามลิ้งค์นี้นะครับ 

https://th-th.facebook.com/newsguidance

หรือ  e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ผู้โพส

พยัคฆ์กูรู

 

วันที่โพส

 

4  สิงหาคม  2557