การวิเคราะห์ต้นทุนทางอาชีพ

 

เรื่องราวของต้นทุนของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกัน  บางคนมีต้นทุนทางด้านสินทรัพย์  บางคนมีต้นทุนด้านแรงงาน  บางคนมีต้นทุนด้านเวลา  บ้างคนมีต้นทุนด้านความคิด    เพราะต้นทุนทำให้เรา ๆ  ท่าน ๆ  ไม่เท่ากัน  สาเหตุก็เพราะหลายปัจจัยที่เกื้อหนุน

ผู้ที่มีต้นทุนด้านสินทรัพย์  ย่อมได้เปรียบกว่าผู้ที่มีสินทรัพย์น้อย จะทำอะไรดูจะสะดวกและง่ายไปหมดต้นทุนประเภทนี้ช่วยให้เอื้อต่อความสำเร็จได้ง่าย

ต้นทุนด้านแรงงาน ทุนคนมีกำลังกายที่มีเหมือน ๆ กัน  ต้นทุนประเภทนี้เป็นต้นทุนทางกายของเรา  ใช้ร่างกายทำงานแลกเงิน หรือแลกกับความสำเร็จ  เป็นต้นทุนที่ไม่ต้องซื้อหามีเองตามธรรมชาติในตัวเรา

ต้นทุนด้านเวลา  ต้นทุนด้านนี้ทุกคนมีเวลาเหมือนกัน  แต่เวลานั้นจะถูกใช้ให้เกิดประโยชน์หรือไม่อย่างไร ก็ขึ้นอยู่กับบุคคล  การที่เราทำงานก็มีเวลาเป็นต้นทุน  คือ  ต้นทุนชีวิต  เวลาไม่ต้องซื้อหา แต่เรานำมาขายได้หรือใช้ประโยชน์ได้

ต้นทุนด้านความคิด  เกิดจากการพัฒนาทางสติปัญหา  จากการเรียนรู้  จากความสามารถทางสมอง  ต้นทุนนี้มีอยู่ในตัวคน  ซึ่งแต่ละคนมีต้นทุนความคิดไม่เหมือนกัน  คนที่มีความคิดดีย่อมต้นทุนสูง  ต้นทุนประเภทนี้สามารถสร้างความสำเร็จได้สูงสุดในชีวิต  มีค่ายิ่งกว่าต้นทุนทุกประเภท

 

รวมๆ  แล้วเราทุกมีต้นทุนแต่ละประเภทที่แตกต่างกัน  การประกอบอาชีพต่าง ๆ  ล้วนแล้วแต่มีต้นทุนทั้งนั้น

ในด้านต้นทุนทางสินทรัพย์นั้น  จะว่าไปแล้วมีความสำคัญเป็นอันดับต้น ๆ  คนที่จะประกอบอาชีพให้ประสบความสำเร็จล้วนต้องมีต้นทุนทางสินทรัพย์อยู่บ้าง  ไม่มีเลยก็ทำให้อะไรได้ลำบาก  การก่อตั้งกิจการก็ต้องอาศัยทุน  การระดมทุน จึงมีเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในเรื่องเงินทุน  แต่คนที่มีต้นทุนด้านสินทรัพย์น้อย ก็ยังโชคดีที่เรามีต้นทุน  คือ  แรงงาน  เวลา  ความคิด  สิ่งเหล่านี้นำมาเปลี่ยนเป็นเงิน  เป็นทรัพย์สินได้  แต่ถ้าว่าเราก็ถูกงานถูกอาชีพ  ซื้อเอาเวลาชีวิตของเราไปโดยอัตโนมัติ ทั้งด้านต้นทุนด้านเวลา  ด้านแรงงาน

 

ฉะนั้นเมื่อวิเคราะห์ผลโดยรวมแล้ว  อาชีพกับต้นทุนเป็นของคู่กัน  คนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับอาชีพ  อาชีพที่มั่นคง  อาชีพที่สร้างเงิน  อาชีพที่ภาคภูมิใจ  เราใช้ชีวิตอยู่กับอาชีพทุกวันจะสร้างความสำเร็จในชีวิตก็ต้องหันกลับมาทบทวนเรื่องต้นทุน แล้ววิเคราะห์มันสักครั้งว่าเราจะให้ต้นทุนแต่ละประเภทที่เรามีให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองอย่างไรบ้าง

 

ถ้าเราใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เรามีอย่างมีค่า  ความสำเร็จในอาชีพก็คงไม่ไกล  ลองกลับมาทบทวนแล้ววางแผนชีวิตและอาชีพ  อาชีพที่เราทำอาจทำให้เราสำเร็จได้โดยมีเป้าหมาย  รู้จักจุดแข็งจุดอ่อนในตัว  รู้จักต้นทุนของตนเอง  แล้วพัฒนาต้นทุนให้กลายเป็นสินทรัพย์ให้กลายเป้นความสำเร็จในสิ่งที่ต้องการ     

 

 

 

 

ผู้โพส

พยัคฆ์กูรู

 

วันที่โพส

 

30  กันยายน  2557