แนะแนวอาชีพพิเศษจาก 0 ถึง 1  ตอน  ช่องทางสื่อสารและจัดจำหน่าย

 

การสื่อสารและจัดจำหน่าย

 เรื่องการสื่อสารถือเป็นเรื่องสำคัญมาก  เพราะทำแล้วไม่รู้จะสื่อสารให้ใคร  จำหน่ายที่ไหน

ก่อนอื่นต้องรู้ก่อนว่า  ช่องทางสื่อสารออนไลน์ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่ายมีอยู่หลายช่องทาง

เช่น

เว็บไซต์

เว็บ blog

สังคมออนไลน์  แบ่งเป็น  เฟสบุ๊ค  เว็บบอร์ด  ฯลฯ

เว็บประกาศฟรี

เว็บวีดีโอ  เช่น  youtube

ฯลฯ

 

เหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นช่องทางการสื่อสารผลงานของเราสู่สายตาชาวโลก

สิ่งที่จำเป็นคือ  ต้องเรียนรู้ที่จะใช้มันให้เกิดประโยชน์  ไม่ใช่การใช้เพื่อเล่น หรือพูดคุยเพียงอย่างเดียว  เพราะคุณค่าของสิ่งเหล่านี้มีมากกว่านั้น  ใช้เป็นจะได้ประโยชน์มากกว่าการสื่อสาร  แต่มันคือขุมทรัพย์ออนไลน์ที่มีอยู่จริง

 

เมื่อลองใช้จนเป็นแล้ว ก ใช้สิ่งเหล่นี้นำเสนอผลงานของเรา ให้คนอื่นได้รับรู้รับทราบ

ผู้คนเข้ามาดู  มีคนสนใจสิ่งที่เรา  สิ่งนั้นย่อมจำหน่ายได้ 

แต่ในยุคสมัยที่การขายแบบตรง ๆ คงจะยากไปสักหน่อย  ต้องบรรยายเรื่องราว  บรรยายสรรพคุณให้รู้จะได้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งผู้สนใจและตัวเรา

 

จบข่าวการสื่อสารและการจัดจำหน่าย  เพราะเราสื่อสารเป็นของที่ทำก็ขายได้

 

 

 

 

 

ผู้เรียบเรียง

นิวแนวดอทเน็ต  

แหล่งสร้างสรรค์การเรียนรู้  เพื่อการส่งเสริมอาชีพ

วันที่โพส

 

29  ตุลาคม  พ.ศ. 2557