เปิดโลกอาชีพอิสระ  ปี 2560

 

ณ  พ.ศ.  นี้  การเปลี่ยนแปลงทางด้านอาชีพเป็นไปอย่างรวดเร็ว ผู้คนหลายๆ  ส่วนอยากมีกิจการเป็นของตนเอง  อยากมีอาชีพที่ไม่ต้องทำงานประจำ  แต่สามารถมีเงินเยอะๆ  เก็บออม  ท่องเที่ยว ได้อย่างสบายๆ   ผู้คนรุ่นใหม่จึงมักจะหาหลู่ทางในการหาอาชีพที่ทำงานแบบไม่ซ้ำซากจำเจ  มีเวลาพักผ่อน  ซึ่งในยุคที่เทคโนโลยีเข้าถึงง่ายทำให้เกิดช่องทางสร้างอาชีพได้หลากหลายมากขึ้น  หลายคนผันตัวมาเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์  ขายสินค้าสารพัดรูปแบบ  ทั้งสิ่งมีชีวิต  สิ่งของ  งานฝีมือ  ของกิน ฯลฯ

 

และอีกบางส่วนก็เดินเส้นทางสานต่ออาชีพเกษตรกรรมในลักษณะของผู้ประกอบการทางการเกษตรเพราะเห็นว่าเป็นอาชีพที่เป็นนายตนเอง 

อาชีพที่ว่าอิสระ ที่จริงแล้วไมได้ง่ายอย่างที่คิด  หลายคนมักหลงไปกับความสำเร็จของไอดอลทางทีวีที่นำเสนอ เช่น รายงานที่ส่งเสริมการสร้างอาชีพต่างๆ  ซึ่งเป็นการย่นย่อในส่วนของความสำเร็จมาให้ผู้สนใจชม  คนส่วนใหญ่ที่หลงใหลไปกับความสำเร็จของผู้อื่นนั้นเมื่อได้มาลงมือทำจริงๆ  มักจะท้อและล้มเลิกไปก่อนที่จะสำเร็จเสมอๆ  มีคนไม่ถึง 10  เปอร์เซ็นต์ที่อยากมีอาชีพอิสระแล้วลงมือทำจนสำเร็จ  สาเหตุส่วนหนึ่งก็เพราะความฉาบโฉยเห็นแต่ความสำเร็จ  ขาดการมองระยะทางการไปถึงความสำเร็จ  ความอดทนและอุปสรรค  และปัจจัยบางอย่างที่คนในสังคมไม่เท่ากัน  คือ  ต้นทุนทางสังคม  ต้นทุนทางทุนทรัพย์  ต้นทุนทางความคิด 

ดังนั้นใครก็ตามที่สนใจจะประกอบอาชีพอิสระ  ไม่อยากทำงานประจำต้องทบทวนตนเองในด้านต่างๆ  เป็นสำคัญ

 

 

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่แวะเวียนมาใช้บริการข้อมูลครับ

      

 

**หมายเหตุ**

 

เนื้อหาบางส่วนที่นำเสนออาจยังไม่สมบูรณ์  ซึ่งกำลังรอดำเนินการปรับปรุงเพิ่มเติม  เนื่องจากโครงสร้างที่เนื้อที่ระบุไว้ในเว็บทีมงานเขียนบรรยายเป็นโครงสร้างระดับพื้นฐาน  เพื่อเตรียมพัฒนาเนื้อหาให้สมบูรณ์ในอนาคต  น้อง ๆ  นักเรียนนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป  ควรหาข้อมูลเพิ่มเติมประกอบก่อนตัดสินใจนะครับ

 

 

วันที่โพส

15/11/2560

ทีมงาน

 

นิวแนวดอทเน็ต