ธุรกิจแนวใหม่ : การค้าขายสัตว์เลี้ยงออนไลน์ 

 

การค้าขายสัตว์มีมายาวนานแล้ว  แต่ไม่กี่มีมานี้ธุรกิจการค้าขายสัตว์  ทั้งสัตว์เลี้ยงประเภทสวยงาม  และสัตว์เลี้ยงประเภทผลิตเป็นอาหาร  ได้ปรับตัวให้เข้ากับยุคการสื่อสารไร้พรมแดน

การค้าขายสัตว์เลี้ยงจึงสะดวกมากขึ้นทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย  สามารถติดต่อค้าขายผ่านอินเตอร์เน็ต  การรับสัตว์เลี้ยงส่งสัตว์เลี้ยงก็มีระบบรองรับที่ดีขึ้น  มีผู้ให้บริการขนส่งสัตว์เลี้ยงเพิ่มมากขึ้นตาความต้องการของผู้ซื้อผู้ขาย  ประเทศไทยเราจึงมีผู้ให้บริการเกี่ยวกับขนส่งสัตว์เลี้ยงทั่วประเทศ  ความสะดวกสบายเช่นนี้จึงช่วยอำนวยความสะดวกให้เกิดธุรกิจประเภทนี้เพิ่มขึ้น  โดยเฉพาะคนทั่วไปเริ่มให้ความสำคัญกับการหารายได้เสริม  เนื่องจากค่าครองชีพสูงขึ้น  คนที่มีใจรักสัตว์และคนที่แสวงหารายได้จากการเลี้ยงสัตว์เริ่มมีการเพาะเลี้ยงสัตว์เพื่อจำหน่ายหลายรายทั้งหน้าใหม่หน้าเก่าก้าวเข้าสูงวงการธุรกิจออนไลน์  ซึ่งรวมไปถึงผู้เขียนเองก็นิยมชมชอบการเลี้ยงสัตว์ปีก  คือ  ไก่  ได้เพาะพันธุ์ไก่เพื่ออนุรักษ์และปรับปรุงสายพันธุ์ไก่  จากความชอบกลายเป็นธุรกิจรายได้เสริมเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนค่าใช่จ่ายในการดูแลไก่และค่า

อาหาร  คือ  การจำหน่ายไก่ให้เพื่อน ๆ  ผู้สนใจเลี้ยงไก่สวยงามได้นำไปเลี้ยงปล่อยสนามหน้าบ้านหรือปล่อยสวน ซึ่งถือได้เป็นอาชีพเสริมอีกอาชีพที่น่าสนใจสำหรับมือใหม่ 

แต่กระนั้นการเลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นรายได้เสริมก็ควรเลี้ยงด้วยความรักความเอาใจใส่  ไม่ควรเห็นว่าสัตว์เลี้ยงเป็นเพียงสินค้า  หวังราคาจากการขายเท่านั้น  เนื่องจากมีผู้ขายสัตว์เลี้ยงบายส่วนขาดความเอาใจใส่ต่อสัตว์เลี้ยง รวมไปถึงวิธีการส่งสัตว์เลี้ยงให้ถึงผู้รับแบบผิดวิธีก็อาจทำให้สัตว์เลี้ยงเกิดอันตรายบาดเจ็บล้มตายได้  จึงควรพิจารณาในข้อนี้ด้วย สำหรับผู้สนใจควรหาช่องทางการส่งให้เหมาะสมกับสัตว์แต่ละประเภท  และอีกประการสัตว์ประเภทต้องห้าม  ห้ามีไว้ในครอบครองเช่น  สัตว์ป่า  ที่ไม่ได้อนุญาตให้เพาะพันธุ์เพื่อจำหน่ายก็ควรงดเว้น  ไม่ควรไปจับมาขายเพื่อหวังกำไรจากเม็ดเงินที่ได้  

 

สำหรับผู้สนใจการค้าขายสัตว์เลี้ยงออนไลน์  ผู้เขียนจะนำเสนอขั้นตอนต่าง ๆ  ไว้เป็นแนวทางเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อไปเร็ว ๆ  นี้  โดยมีหัวข้อดังนี้ 

* พื้นฐานความชอบ

* การหาสายพันธุ์สัตว์และการคัดเลือกสายพันธุ์สัตว์

* การเพาะพันธุ์และขยายพันธุ์

* ช่องทางซื้อขาย

* ช่องทางขนส่งสัตว์เลี้ยง

* ข้อควรระวัง

 

ผู้สนใจสามารถเลือกอ่านตามหัวข้อในหมวดหมู่ดังกล่าวได้เลยนะครับ

 

ขอบคุณสำหรับผู้สนใจทุกท่าน 

ทุกท่านสามารถติ และนำเสนอแนวคิดการพัฒนาเนื้อหาที่เหมาะสมได้ตามลิ้งค์นี้นะครับ 

https://th-th.facebook.com/newsguidance

หรือ  e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ผู้โพส

พยัคฆ์กูรู

 

วันที่โพส

 

4  สิงหาคม  2557