?

อาชีพกับการพัฒนาอาชีพ

เรื่องราวของอาชีพ อาชีพก็คือการหาเลี้ยงชีวิตให้มีกินมีอยู่

การเข้ารับศึกษาของทุกคน ๆ ก็เพื่อนำไปประกอบอาชีพ

แต่ในยุคปัจจุบันอาชีพมีมากมาย และอาชีพใหม่ก็น่าสนใจมากขึ้น

ในการพัฒนาอาชีพของแต่ละอาชีพนั้นมีแนวทางที่ต่างกันไปตามสายงาน

แต่ทุกอาชีพสามารถพัฒนาได้ทั้งหมด

นักเรียนนักศึกษาจบใหม่ ๆ บางคนอาจมีแนวคิดแปลก ๆ ที่ไม่เหมือนคนอื่น เช่น อยากทำอาชีพอิสระ ซึ่งคนปัจจุบันคิดแบบนี้มากขึ้น

เพราะเหตุที่ว่าอาชีพในยุคปัจจุบันไม่ถูกตีกรอบแคบ ๆ อีกต่อไป

อาชีพนั้นไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรก็ตาม ทั้งอาชีพที่ใช้แรงกาย อาชีพที่ใช้แรงสมอง สามารถพัฒนาได้ทั้งนั้น

?

?

?

?

ทิศทางการพัฒนาอาชีพ

1.? ต้องรู้จักอาชีพของตนเองให้ดีพอ

2.? รู้ทิศทางของอาชีพของตน

3.? รู้โลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

4.? วางแผนชีวิตและการทำงาน

5.? กำหนดนโยบายการพัฒนาอาชีพของตนเอง (มีวิสัยทัศน์)

6.? ตั้งเป้าหมาย แบ่งระยะให้เห็นเป็นรูปธรรม

7.? วางกลยุทธพัฒนาอาชีพ

8.? ลงมือปฏิบัติ

9.? ประเมินผลให้เป็น

10.? ปรับปรุง

11.? พัฒนา

แนวทางการพัฒนาอาชีพที่กล่าวมาที่จริงแล้วก็คือหลักพื้นฐานทั่วไป

ซึ่งคนประกอบอาชีพนั้นๆ ควรรู้

ดั้งนั้นขอเกริ่นตัวอย่างให้ สักเล็กน้อย

เช่น อาชีพแม่บ้าน สามารถพัฒนาได้จนถึงขั้นสูง และเป็นอาชีพที่ทรงคุณค่าได้

เรียกว่าแม่บ้านมืออาชีพ...

อาชีพแม่บ้านสมัยก่อน คือ อาชีพคนรับใช้ แต่ในยุคปัจจุบันอาชีพคนรับใช้หรือคนทำความสะอาดภายในบ้านไม่ใช่อาชีพที่ต้อยต่ำอีกต่อไป

เพราะเหตุใดหรือ?? ปัจจุบันมีบริษัทเปิดให้บริการสำหรับลูกค้าที่ต้องการแม้บ้านแบบมืออาชีพไป ช่วยเหลือในการจัดการภายในบ้านหรืออาคารต่าง ๆ ตลอดจนถึงโรงแรม ซึ่งการเพิ่มมูลค่าและคุณค่าคือการพัฒนาอาชีพของตนเอง

การยกระดับแม่บ้านสู่การเป็นแม่บ้านมืออาชีพ อย่างเช่น การจัดโต๊ะ การวางช้อน การวางผ้าสำหรับโต๊ะรับประทานอาหาร มีแนวปฏิบัติที่เป็นแบบแผนสากล การมีความรู้ในด้านนี้จึงมีความจำเป็น และในเรื่องอื่นๆ อีกอย่างเช่น การปูผ้าปูเตียงให้ตึงก็มีเทคนิค การทำความสะอาดเครื่องใช้ต่างๆ อย่างเช่น เสื้อผ้าไหม สูท หรือเสื้อผ้าที่ทำจากขนสัตว์ก็มีเทคนิคการดูแลพิเศษกว่าผ้าชนิดอื่นๆ นี้คือแนวทางการพัฒนาอาชีพให้เป็นแบบมืออาชีพ แม่บ้านมืออาชีพสมัยนี้ต้องชำนาญในเรื่องที่กล่าวมา และมูลค่าของค่าจ้างจึงสูงกว่าแม่บ้านแบบธรรมดา เพราะมีความรู้ความชำนาญพิเศษ ค้าแรงจึงสูงตามไปด้วย เห็นหรือเปล่าว่าอาชีพที่ธรรมดาแต่ไม่ธรรมดามูลค่าก็เพิ่มขึ้นได้ เขาเรียกว่าการพัฒนาสายงานของตนเอง

ฉะนั้นทุกสายอาชีพสามารถพัฒนาได้หมด มีความก้าวหน้าได้ทุกหนทุกแห่ง อย่าได้น้อยใจว่าอาชีพของเราไม่มีค่าไม่มีราคา ถ้าเราใส่ความรู้ ใส่ความรักกับงาน งานที่เราทำก็จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต และเจริญก้าวหน้าได้ตลอด

อาชีพทุกอาชีพมีหนทางพัฒนาในแบบของตน สำหรับอาชีพแม่บ้านที่กล่าวมา มีรายละเอียดของสายงานมากกว่านี้ ที่ยกมาเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น สำหรับผู้ที่อยากศึกษารายละเอียดของอาชีพต่างๆ ติดตามกันต่อไปในครั้งหน้า

?

?

เขียน วันที่ 27/02/2554

ปรับปรุงครั้งที่ 1 วันที่ 30/04/2554

ผู้เขียน พยัคฆ์กูรู