อาชีพ คือ การหาเลี้ยงชีพด้วยวิธีการต่าง ๆ

ซึ่งสังคมในอดีตอาชีพมีจำกัด อาชีพหลัก ๆของคนในสังคมยุคอดีตมาจากเกษตรกรรม การทำไร่ทำนา และมีงานอดิเรกเวลาว่างเว้นจากการทำไร่ ทำนา คือการจักรสานเครื่องใช้ และงานเครื่องปั้นดินเผา

ตลอดจนถึงงานที่ใช้ทักษะความชำนาญเฉพาะ เช่น การทำเครื่องเงิน การทำเครื่องทอง งานโลหะฝีมือ งานเครื่องใช้ชั้นสูง มีการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น ไม่นิยมเปิดเผยให้คนอื่นรู้ งานจำพวกนี้จึงไม่มีการทำเป็นอาชีพที่แพร่หลายมากนัก มีเพียงช่างผู้ชำนาญการพิเศษในการทำ

?

?

อาชีพในยุคอดีตจึงไม่มีให้คนในสังคมยุคนั้นเลือกทำอย่างในยุคปัจจุบันที่มีความหลากหลายทางอาชีพจนแตกย่อยเป็นสายอาชีพต่าง ๆ ที่มีความเฉพาะมากขึ้น เช่น อาชีพนักบิน อาชีพวิศวกร อาชีพนักบัญชี อาชีพทนายความ อาชีพช่างแต่งหน้า อาชีพนักสำรวจ อาชีพช่าง และอาชีพอื่น ๆ ฯลฯ

?

ฉะนั้นการเรียนรู้ และการทราบถึงข้อมูลอาชีพต่างๆ จะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้ที่กำลังค้นหาตนเอง ว่าตนเหมาะกับอาชีพใด เพื่อความสุขในการประกอบอาชีพ และการพัฒนาอาชีพของตนให้ถึงขีดความสามารถสูงสุดได้ตามความคาดหวัง

?

ทำงานตรงกับความถนัด ตรงความความสามารถ และความต้องการ เป็นหนึ่งในวิธีการเลือกอาชีพที่เป็นไปเพื่อการเรียนรู้ที่ยั่งยืน ก้าวสู่ความสำเร็จในการทำงาน และประกอบอาชีพอย่างภาคภูมิ

?

สำหรับผู้ที่สนใจข้อมูลอาชีพต่าง ๆ สามารถหาอ่านในในหมวดหมู่อาชีพได้

ผู้จัดทำและทีมงาน พร้อมนำเสนอข้อมูลอาชีพที่น่าสนใจอย่างสม่ำเสมอ

เชิญแวะเวียนมาใช้บริการกันได้ครับ..

?

เขียน วันที่ 27/02/2554

ปรับปรุงครั้งที่ 1 วันที่ 30/04/2554

ผู้เขียน พยัคฆ์กูรู

?