อาชีพช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศ

?

รายละเอียดของอาชีพ

อาชีพช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศ คือ อาชีพที่เกี่ยวข้องกับการซ่อม การล้างเครื่องปรับอากาศ การเปลี่ยนน้ำยาแอร์ และตรวจเช็ค ติดตั้งเครื่องปรับอากาศต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับสถานที่

?

ลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ

1. ซ่อมเครื่องปรับอากาศ

2. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

3. เปลี่ยนถ่ายน้ำยาแอร์

4. ตรวจสอบการใช้งานของเครื่องปรับอากาศ

4. อื่น ๆ

?

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

1. มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศ

2. มีความรู้พื้นฐานด้านการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

3. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

4. รักในงานบริการ

5. อื่น ๆ

?

แนวทางพัฒนาอาชีพ

1. ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศประจำศูนย์

2. ครูสอนซ่อมเครื่องปรับอากาศ

3. เจ้าของร้านจำหน่ายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

4. อื่น ๆ

?

แหล่งความรู้เพิ่มเติม

1. ห้องสมุด

2. วิทยาลัยเทคนิคและวิทยาลัยสารพัดช่าง

3. มหาวิทยาลัยต่าง ๆ

4. เว็บ newnaew.net และ naenaew.blogspot.com

5. เว็บไซต์ต่าง ๆ

6. อื่น ๆ

?

?

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

อาชีพช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศ เป็นอาชีพที่เป้นได้ตั้งลูกจ้างและเป็นนายจ้างของตนเอง เนื่องจากเมื่อมีประสบการณ์ทำงานเยอะ ๆ สามารถเปิดร้านหรือรับติดตั้งเครื่องปรับอากาศเองได้ เพราะปัจจุบันนี้บ้านส่วนใหญ่มีเครื่องปรับอากาศหลังละเครื่อง 2 เครื่องขึ้นไป ทำให้อาชีพนี้สามารถสร้างรายได้อยู่ตลอดเวลา

?

ผู้เขียน

นามปากกา

พยัคฆ์กูรู

?

วันที่เขียน

04/07/2555