อาชีพปูพื้นกระเบื้อง

?

รายละเอียดของอาชีพ

อาชีพปูพื้นกระเบื้อง คือ อาชีพที่เกี่ยวข้องกับการปูพื้นกระเบื้องต่าง ๆ สำหรับตกแต่งอาคารสถานที่

?

ลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ

1. การผสมปู

2. การติดกระเบื้องปูพื้น

3. การติดกระเบื้องผนัง

4. การยาแนวกระเบื้อง

5. อื่นๆ

?

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

1. มีทักษะพื้นฐานการใช้อุปกรณ์ปูพื้น

2. มีความอดทนขยันหมั่นเพียร

3. มีความพยายามสูง

4. มีความมั่นใจสูง

5. มีความละเอียด ประณีต

6. อื่น ๆ

?

?

แนวทางพัฒนาอาชีพ

1. พนังงานติดกระเบื้องปูพื้น กระเบื้องผนัง

2. ผู้รับเหมาติดกระเบื้องปูพื้น กระเบื้องผนัง

3. หัวหน้างานติดกระเบื้องปูพื้น กระเบื้องผนัง

4. เจ้าของร้านจำหน่ายกระเบื้องปูพื้น กระเบื้องผนัง

5. อื่น ๆ

?

แหล่งความรู้เพิ่มเติม

1. ศูนย์จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง

2. ห้องสมุด

3. เว็บไซต์ต่าง ๆ

4. เว็บ newnaew.net และ naenaew.blogspot.com

5. อื่น ๆ

?

?

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

อาชีพติดกระเบื้องปูพื้น ปูผนัง นับวันจะยิ่งมีความต้องการเพิ่มขึ้น เนื่องจากช่างผู้ชำนาญส่วนใหญ่มักจะแยกตัวออกมารับเหมาปูพื้นตามอาคารสถานที่และบ้านจัดสรรต่าง ๆ และบ้านที่ต้องการติดกระเบื้อง การประกอบอาชีพแบบเฉพาะส่วนจึงเริ่มมีมากขึ้น และมีทิศทางที่ดีขึ้น นับว่าเป็นอาชีพที่น่าสนใจอีกอาชีพ

?

เขียน วันที่ 03/07/2555

ผู้เขียน พยัคฆ์กูรู

?