อาชีพติดตั้งกระเบื้องซีแพค

?

รายละเอียดของอาชีพ

อาชีพติดตั้งกระเบื้องหลังคาซีแพค คือ อาชีพที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งหลังคาซีแพค ที่ต้องการช่างที่มีความชำนาญในการติดตั้ง

?

ลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ

1. การวางโครงสร้างหลังคาซีแพค

2. การติดตั้งหลังคาซีแพคให้เข้ากับรูปทรงหลังคาบ้าน

3. การยาแนวกระเบื้อง

4. อื่นๆ

?

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

1. มีทักษะพื้นฐานการใช้อุปกรณ์ติดตั้งหลังคา

2. มีความอดทนขยันหมั่นเพียร

3. มีความพยายามสูง

4. มีความมั่นใจสูง

5. มีความละเอียด ประณีต

6. ไม่กลัวความสูง

7. อื่น ๆ

?

?

แนวทางพัฒนาอาชีพ

1. พนังงานติดกระเบื้องหลังคาซีแพคของโรงงาน

2. ผู้รับเหมาติดกระเบื้องหลังคาซีแพค

3. หัวหน้างานก่อสร้าง

4. เจ้าของร้านจำหน่ายกระเบื้องหลังคา

5. อื่น ๆ

?

แหล่งความรู้เพิ่มเติม

1. ศูนย์จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง

2. ห้องสมุด

3. เว็บไซต์ต่าง ๆ

4. เว็บ newnaew.net และ naenaew.blogspot.com

5. อื่น ๆ

?

?

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

อาชีพติดตั้งกระเบื้องหลังคาซีแพค เป็นอาชีพที่ต้องการความชำนาญในการติดตั้งเพื่อความสวยงามของหลังคา และรูปทรงของหลังคาตามลักษณะของบ้านแต่ละหลัง ผู้ติดตั้งจึงต้องมีความชำนาญ และต้องอาศัยประสบการณ์พอสมควร

?

เขียน วันที่ 03/07/2555

ผู้เขียน พยัคฆ์กูรู

?