อาชีพช่างกระจก

?

รายละเอียดของอาชีพ

อาชีพช่างกระจก คือ อาชีพที่เกี่ยวข้องกับกระจก เช่น การจัดกระจก การทำประตูกระจก หน้าต่างกระจก การติดตั้งกระจก ตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น บ้าน โรงเรียน โรงพยาบาล โรงแรม และอาคารสถานต่าง ๆ เป็นต้น

?

ลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ

1. การตัดกระจก

2. การติดตั้งกระตก

3. การออกแบบการใช้งานกระจก

4. การเลือกใช้งานกระจกตามลักษณะของงาน

5. อื่น ๆ

?

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

1. มีจินตนาการ

2. มีทักษะความชำนาญเกี่ยวกับการตัดกระจก และการเลือกใช้กระจก

3. มีความคิดสร้างสรรค์

4. มีความพยายาม

5. มีความตั้งใจ

6. มีความละเอียดรอบคอบ

7. อื่น ๆ

?

?

แนวทางพัฒนาอาชีพ

1. ตัดกระจก

2. ช่างติดตั้งกระจก

3. ผู้ประกอบการเกี่ยวกับกระจก

4. ผู้รับเหมาติดตั้งประตู หน้าต่าง และผนังกระจกตามบ้าน และอาคารต่าง ๆ

5. อื่น ๆ

?

แหล่งความรู้เพิ่มเติม

1. ศูนย์ฝึกอาชีพ

2. ห้องสมุด

3. สถานประกอบการเกี่ยวกับกระจก

4. เว็บไซต์ต่าง ๆ

5. เว็บ newnaew.net และ naenaew.blogspot.com

6. อื่น ๆ

?

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

อาชีพช่างกระจก เป็นอาชีพที่ต้องอาศัยทักษะความชำนาญ และความละเอียดรอบคอบ และใจเย็นเนื่องจากกระจกเป็นสิ่งของที่แตกหักง่าย และกระจกบางชนิดมีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน อาชีพนี้หากมีความชำนาญและความคิดสร้างสรรค์ด้วยแล้วสามารถเป็นผู้ประกอบการได้ด้วยตนเอง

?

เขียน วันที่ 07/02/2555

ผู้เขียน พยัคฆ์กูรู

?