?

อาชีพช่างทอผ้า

?

?

รายละเอียดของอาชีพ

อาชีพช่างทอผ้า? คือ? อาชีพที่เกี่ยวข้องกับการทอลวดลายผ้าออกมาเป็นชิ้น? ตามลวดลายที่นิยม? เช่น? การทอผ้าซิ่นตีนจก? ผ้าลายน้ำไหล? ผ้าไหม? และลวดลายต่าง ๆ? ตามท้องถิ่น? ซึ่งเป็นอาชีพเก่าแก่ของไทยที่สืบทอดจากบรรพบุรุษ? ควรค่าการส่งเสริม และอนุรักษ์ให้คงอยู่คู่กับชาติไทย

?

ลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ

1.? ทอผ้า

2.? ออกแบบลายผ้า

3.? อื่น ๆ

?

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

1. ?มีความประณีต

2.? ชื่นชอบงานศิลปะจากผ้า

3.? มีความคิดสร้างสรรค์

4.? มีความอดทน

5.? มีความพยายาม

6.? มีความตั้งใจ

7.? อื่น ๆ

?

แนวทางพัฒนาอาชีพ

1.? ช่างทอผ้า

2.? เจ้าของโรงทอผ้า

3.? เจ้าของร้านผ้าทอต่าง ๆ

4.? อื่น ๆ

?

?

แหล่งความรู้เพิ่มเติม

1.? ห้องสมุด

2.? ศูนย์ฝึกอาชีพ

3.? ศูนย์ผ้าทอต่าง ๆ

4.? ศูนย์ศิลปาชีพ

5.? เว็บ newnaew.net และ naenaew.blogspot.com

6.? เว็บไซต์ต่าง ๆ

7.? อื่น ๆ

?

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

อาชีพช่างทอผ้า? เป็นอาชีพของไทยที่ควรค่าแก่การส่งเสริม? และอนุรักษ์ให้คงอยู่คู่กับชาติไทย? โดยเฉพาะผ้าทอลายโบราณ? นับว่าเป็นมรดกของชาติ? ผู้สนใจอาชีพทอผ้าลองศึกษาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ? ดูนะครับ

?

ผู้เขียน

นามปากกา

พยัคฆ์กูรู

?

วันที่เขียน

07/02/2555

?