?

อาชีพช่างไฟฟ้า

?

?

รายละเอียดของอาชีพ

อาชีพช่างไฟฟ้า? คือ? อาชีพที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้า? เช่น? การติดตั้งสายไฟฟ้า? เดินสายสายไฟภายในบ้าน? การแก้ปัญหาข้อขัดข้องของระบบไฟ? การติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า? และอื่น ๆ

?

ลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ

1. ?เดินสายไฟฟ้าภายในบ้าน

2.? ติดตั้งไฟฟ้า

3.? การติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า

4.? การวางระบบไฟภายในบ้าน? อาคาร

5.? อื่น ๆ

?

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

1. ?มีความสามารถด้านการคำนวณ

2.? มีความอดทน

3.? มีความซื่อสัตย์

4.? มีความพยายาม

5.? มีความละเอียด? รอบครอบ

6.? อื่น ๆ

?

แนวทางพัฒนาอาชีพ

1. ?ช่างไฟฟ้าสังกัดสำนักงานไฟฟ้า

2.? ช่างไฟฟ้าภายในโรงพยาบาล

3.? ช่างไฟฟ้าภายในโรงงานอุตสาหกรรม

4.? ช่างไฟฟ้าอิสระ

5.? อื่น ๆ

?

แหล่งความรู้เพิ่มเติม

1.? ห้องสมุด

2.? วิทยาลัยเทคนิค

3.? สารพัดช่าง

4.? เว็บ newnaew.net และ naenaew.blogspot.com

5.? เว็บไซต์ต่าง ๆ

6.? อื่น ๆ

?

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

อาชีพช่างไฟฟ้า? เป็นอาชีพที่มีความต้องการอยู่มากเนื่องจากปัจจุบันทุกครัวเรือนมีเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายชนิด? การซ่อมบำรุง? การติดตั้ง? จึงมีความจำเป็นก่อนใช้และหลังใช้? อาชีพนี้มีความเจริญก้าวหน้าได้อีก? ผู้สนใจเป็นช่างไฟลองหาข้อมูลจากหลายๆ? แหล่งเรียนรู้ดูนะครับ

?

ผู้เขียน

นามปากกา

พยัคฆ์กูรู

?

วันที่เขียน

07/02/2555

?