?

อาชีพช่างเชื่อมโลหะ

?

?

รายละเอียดของอาชีพ

อาชีพช่างเชื่อมโลหะ? เป็นอาชีพที่มีความเกี่ยวข้องกับการเชื่อมเหล็ก? หรือโครงสร้างต่าง ๆ ให้เป็นรูปร่าง? เช่น? การทำรั่วบ้าน? การทำโครงสร้างอาคาร? หลังคาบ้าน? โต๊ะ?? ตู้? เตียงใช้วิธีการเชื่อมโลหะ? หรือแม้กระทั่งรถยนต์? และอื่น ๆ? อีกมากมายที่เกี่ยวกับการเชื่อมโลหะ

?

ลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ

1. การเชื่อมโลหะต่อกัน

2.? การวางโครงสร้างรูปทรง

3.? การออกแบบลวดลาย

4.? อื่น ๆ

?

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

1. มีความแข็งแรง

2.? สายตาดี

3.? มีความมุ่งมั่นในการทำงาน

4.? มีความละเอียด

5.? มีความพยายามสูง

6.? อื่น ๆ

?

?

แนวทางพัฒนาอาชีพ

1.? ช่างเชื่อมโลหะ

2.? หัวหน้าช่างโรงงานอุตสาหกรรม

3.? เจ้าของกิจการเชื่อมโลหะ

4.? เจ้าของกิจการ

5.? อื่น ๆ

?

?

แหล่งความรู้เพิ่มเติม

1. ?วิทยาลัยเทคนิค

2.? ห้องสมุด

3.? เว็บไซต์ต่าง ๆ

4.? เว็บ newnaew.net และ naenaew.blogspot.com

5.? อื่น ๆ

?

?

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

อาชีพช่างเชื่อมเป็นอาชีพที่มีความต้องการสูง? ทั้งในระบบโรงงาน และภารครัวเรือน? เนื่องจากอุปกรณ์หลายๆ? ชนิดที่ใช้รอบตัวล้วนแล้วแต่มีความเกี่ยวข้องกับการเชื่อมทั้งสิ้น? ลองหาข้อมูลเพิ่มเติมดูนะครับ

?

?

เขียน? วันที่ 07/02/2555

ผู้เขียน? พยัคฆ์กูรู

?