?

อาชีพขายรถมือสอง

?

?

รายละเอียดของอาชีพ

อาชีพนักธุรกิจจำหน่วยรถมือสอง? อาชีพสำหรับคนมีทุนทรัพย์สำหรับลงทุนค้าขายรถเก่า? นับเป็นอาชีพที่มีเม็ดเงินหมุนเวียนเข้าออกอยู่ตลอดเวลา เป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการประเมินราคาซื้อ? การตั้งราคาขาย? และการคำนวณการผ่อนชำระของลูกค้า? ฯลฯ

?

ลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ

1.? ประเมินราคาซื้อรถมือสอง

2.? ประเมินสภาพรถ

3.? ประเมินราคาซ่อมบำรุง

4.? ประเมินราคาขาย

5.? อื่น ๆ

?

?

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

1. มีความชำนาญในการดูรถเป็น

2.? เช็คสภาพรถได้

3. มีความสามารถด้านการคิดคำนวณ

4.? มีความสามารถด้านการวิเคราะห์คาดการณ์ความนิยมของผู้คน

5.? มีความซื่อสัตย์

6.? มีความสามารถด้านการต่อรอง

7.? มีมนุษยสัมพันธดี

8.? อื่น ๆ

?

?

แนวทางพัฒนาอาชีพ

1.? เจ้าของกิจการร้านจำหน่วยรถมือสอง

2.? ผู้นำเข้ารถ

3.? เจ้าของศูนย์ซ่อมรถ

4.? อื่น ๆ

?

?

แหล่งความรู้เพิ่มเติม

1. ?ศูนย์จำหน่ายรถมือสอง

2.? ห้องสมุด

3.? เว็บไซต์ต่าง ๆ เกี่ยวกับรถ

4.? เว็บ newnaew.net และ naenaew.blogspot.com

5.? หนังสือรถ

6.? อื่น ๆ

?

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ธุรกิจรถมือสอง? เป็นธุรกิจที่มีมูลค่า? เงินหมุนเวียนในธุรกิจนี้สูง? และผู้คนยังมีความต้องการรถมือสองสภาพดีอยู่ตลอดเวลา? เนื่องจากราคาที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าแต่ละระดับ? ดังนั้นผู้สนใจอาชีพนี้ลองหาข้อมูลเพิ่มเติม และแสวงหาข้อมูลจากหลายๆ? แหล่งดูนะครับ

?

?

เขียน? วันที่ 07/02/2555

ผู้เขียน? พยัคฆ์กูรู

?