?

อาชีพทันตแพทย์

?

รายละเอียดของอาชีพ

อาชีพที่น่าจับตามองในยุค พ.ศ.? นี้? เนื่องจากปัจจุบันสาขาทันตแพทย์?? เป็นอาชีพที่หลายๆ? คนใฝ่ฝันอยากเป็น? อาชีพหมอฟันเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ได้ดี? เพราะผู้คนในยุคปัจจุบันชื่นชอบการจัดฟัน? การดูแลรักษาสุขภาพช่องปาก?? อาชีพทันตแพทย์จึง? เป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการดูสุขภาพในช่องปาก? เช่น? ฟัน? เหงือก? และโรคที่เกิดในช่องปาก? ??เป็นต้น

?

ลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ

1. การตรวจสุขภาพในช่องปาก

2. การถอนฟัน

3.? การจัดฟัน

4. การอุดฟัน

5. การให้คำปรึกษาด้านการดูแลรักษาสุขภาพในช่องปาก

6. การครอบฟัน

7.? อื่น ๆ

?

?

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

1. ?มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ

2.? มีผลการเรียนอยู่ในระดับดีถึงดีมาก

3.? มีสติปัญญาดี

4.? มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์

5.? เป็นผู้เสียสละ

6.? รักและศรัทธาต่อวิชาชีพ

7.? มีความมั่นใจในตนเอง

8.? ชอบการให้บริการ

9.? ไม่รังเกลียดคนป่วย

10.? ชื่นชอบงานทดลอง? งานวิจัย

11.? อดทนต่อสภาพแรงกดดันได้ดี

12.? มีความซื่อสัตย์

13. มีสุขภาพจิตดี? ใจดี? ใจเย็น

14.? อื่นๆ

?

แนวทางพัฒนาอาชีพ

1. ทันตแพทย์ตามโรงพยาบาล

2. ทันตแพทย์ตามร้านคลินิกฟัน

3. อาจารย์

4. เจ้าของกิจการ

5. ผู้เชี่ยวชาญด้านช่องปาก

6. อื่น ๆ

?

แหล่งความรู้เพิ่มเติม

1. มหาวิทยาลัยต่าง ๆ

2. ห้องสมุด

3. เว็บ newnaew.net และ naenaew.blogspot.com

4. หนังสืออาชีพต่าง ๆ

5. เว็บไซต์

?

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

อาชีพทันตแพทย์เป็นอาชีพที่มีความต้องการอยู่ตลอด? น้องๆ? ที่สนใจอยากเป็นคุณหมอฟัน? ก็ลองหาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งต่าง ๆ? ดูนะครับ

?