?

อาชีพเภสัชกร

?

รายละเอียดของอาชีพ

อาชีพเภสัชกร อาชีพในฝันของพี่ๆ น้อง ๆ หลายคน? เป็นอาชีพที่มีความเกี่ยวข้องกับการผลิตยา? การควบคุมการจ่ายยา? การให้คำปรึกษาด้านยา? และการทดลองผลิตยาจากสารเคมี? สารสกัดจากสมุนไพรต่าง ๆ? เพื่อนำมาปรุงเป็นยารักษาผู้ป่วยโรคต่าง ๆ? ซึ่งเภสัชกรสามารจำแนกได้หลายสาขา? เช่น? สาขาวิทยาศาสตร์สำอาง? สาขาบริบาลเภสัช ?สาขาเภสัชกรรม? ฯลฯ

?

ลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ

ผลิตยา หรือผลิตภัณฑ์อาหาร และยา

การจ่ายยา

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้ยา

?

?

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

1. ?มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ

2.? มีผลการเรียนอยู่ในระดับดีถึงดีมาก

3.? มีสติปัญญาดี

4.? มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์

5.? เป็นผู้เสียสละ

6.? รักและศรัทธาต่อวิชาชีพ

7.? มีความมั่นใจในตนเอง

8.? ชอบการให้บริการ

9.? ไม่รังเกลียดคนป่วย

10.? ชื่นชอบงานทดลอง? งานวิจัย

11.? อดทนต่อสภาพแรงกดดันได้ดี

12.? มีความซื่อสัตย์

13.? อื่นๆ

?

แนวทางพัฒนาอาชีพ

1. เภสัชกรตามโรงพยาบาล

2. เภสัชกรร้านขายยาทั่วไป

3. เจ้าของกิจการร้านขายยา

4.? อาจารย์มหาวิทยาลัย

5. เจ้าของกิจกรรมด้านการผลิตยา

6. เภสัชกรตามโรงงานผลิตยา

7. ดีเทลยาหรือตัวแทนผู้ขายยา

8. อื่น ๆ

?

แหล่งความรู้เพิ่มเติม

1. มหาวิทยาลัยต่าง ๆ

2. ห้องสมุด

3. เว็บ newnaew.net และ naenaew.blogspot.com

4. หนังสืออาชีพต่าง ๆ

5. เว็บไซต์

?

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

อาชีพเภสัชกร? เป็นอีกอาชีพที่น่าสนใจ? ซึ่งผู้ประกอบอาชีพนี้? สามารถเปิดร้านขายยาได้? และให้บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้ยาต่าง ๆ? ให้ถูกวิธี? หรืออาจเปิดกิจการผลิตเครื่องสำอาง? ผลิตยา ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสุขภาพก็ได้? เป็นอาชีพที่ยังมีความต้องการอยู่ตลอด? น่าสนใจ? น้อง ๆ? ที่สนใจอาชีพเภสัชลองศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ? ดูนะครับ

?

?