?

อาชีพพ่อครัว

?

รายละเอียดของอาชีพ

พ่อครัว? คนทำอาหาร? คนปรุงอาหาร? เป็นอาชีพที่มีรายได้ดีอีกอาชีพหนึ่ง? ซึ่งอาชีพคนปรุงอาหาร? ปัจจุบันมีหลายแผนก? หลายรูปแบบแนวการปรุงอาหาร? เช่น? อาหารไทย? อาหารจีน? อาหารเวียดนาม?? อาหารญี่ปุ่น? อาหารฝรั่งเศส? อาหารอิตาเลี่ยน? อาหารเกาหลี? และอื่นๆ? อีกมากมาย? ซึ่งนับวันอาชีพนี้จะมีความหลากหลายรูปแบบมากขึ้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของมนุษย์

?

ลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ

1.? ปรุงอาหาร

2.? จัดซื้อวัตถุดิบ

3.? ตรวจสอบคุณภาพอาหาร

4.? สร้างสรรค์อาหารสูตรใหม่ ๆ

5.? จัดตารางรายการอาหารแต่ละวัน

6.? เตรียมเครื่องปรุงต่าง ๆ

7.? รักษาความสะอาดภายในครัว

8.? ถ่ายทอดเทคนิคความรู้ให้กับผู้ร่วมงาน

9.? อื่น ๆ

?

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

1.? มีใจรักงานอาหาร

2.? มีความอดทนสูง

3.? มีความพยายาม

4.? มีประสาทสัมผัสในการลิ้มรสดี

5.? มีความคิดสร้างสรรค์

6.? ชอบงานประดิดประดอยตกแต่ง

7.? รักความสะอาด

8.? มีความซื้อสัตย์? ยุติธรรมต่อผู้บริโภค

9.? อื่น ๆ

?

แนวทางพัฒนาอาชีพ

1. พ่อครัวร้านอาหารทั่วไป

2.? ผู้ช่วยพ่อครัว

3.? ภัตตาคาร

4.? พ่อครัวโรงแรม

5.? พ่อครัวโรงเรียน

6.? พ่อครัวโรงพยาบาล

7.? เจ้าของกิจการร้านอาหาร

8.? ผู้ผลิตด้านอาหารต่าง ๆ

9.? ครูอาจารย์สอนทำอาหาร

10.? อื่น ๆ

?

แหล่งความรู้เพิ่มเติม

1.? มหาวิทยาลัยต่าง ๆ

2.? ห้องสมุด

3.? ห้องแนะแนวในโรงเรียน

4.? เว็บ newnaew.net และ naenaew.blogspot.com

5. วิทยาลัยสารพัดช่าง

6.? โรงเรียนการอาหารต่าง ๆ

7.? สถาบันการอาหาร

8.? อื่นๆ

?

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

อาชีพพ่อครัวในยุคปัจจุบันเป็นอีกอาชีพที่สร้างรายได้อย่างมหาศาล? โดยเฉพาะพ่อครัวอาหารไทย? เนื่องจากคนในสังคมโลกส่วนใหญ่เริ่มใส่ใจสุขภาพด้านอาหารมากขึ้น? อาหารไทยจึงได้รับความนิยมมากขึ้นตามไปด้วยเนื่องจากอาหารไทยเป็นอาหารที่มีเครื่องปรุงจำพวกสมุนไพรอยู่มาก? เหมาะสำหรับการบริโภคเพื่อสุขภาพ? และอีกทั้งอาหารไทยยังสร้างชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก? อาชีพพ่อครัวจึงเป็นอาชีพที่น่าสนใจ? ซึ่งมหาวิทยาลัยต่าง ๆ? มีการเปิดหลักสูตรการอาหารมากขึ้น? มีการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการทำอาหารหลากหลายรูปแบบ? อาหารคาว? หวาน? อาหารต่างชาติ? เป็นต้น

ใครสนใจอยากเป็นพ่อครัว? คนทำอาหาร? ลองศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ? เยอะ? ๆ? นะครับก่อนตัดสินใจเรียนตามสถาบันหรือมหาวิทยาลัยต่าง? ๆ? ขอให้โชคดีครับ

?

เขียน? วันที่ 26/12/2554

ผู้เขียน? พยัคฆ์กูรู

?

?