รายละเอียดอาชีพ

อาชีพช่างปั้นดินเผา เป็นอาชีพที่ใช้ทักษะและความชำนาญในการปั้นหรือขึ้นรูป ซึ่งมูลค่าของงานปั้นดินเผ่าขึ้นอยู่กับเอกลักษณ์และแนวคิดของผู้สร้างสรรค์ในการเพิ่มมูลค่าของสินค้า

ยกตัวอย่าง เครื่องปั้นดินเผ่าของประเทศญี่ปุ่นสร้างเอกลักษณ์ให้สินค้าจนกลายเป็นของสะสมของผู้ชื่นชอบในราคาที่แพงมาก

การปั้นดินเผ่าจึงอาศัยทักษะและความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานให้มีมูลค่าสูง

?

ลักษณะอาชีพ

ปั้นเครื่องใช้ ของที่ระลึก เช่น จาน ถ้วย หม้อ แจกัน รูปปั้น และอื่น ๆ

?

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

1. มีความชื่นชอบงานศิลปะ

2. ชื่นชอบงานปั้นขึ้นรูปต่าง ๆ

3. ชื่นชอบงานประดิษฐ์คิดค้นเทคนิคงานปั้นใหม่ๆ

4. มีความอดทนสูง

5. มีความขยัน

6. อื่น ๆ

?

แนวทางการพัฒนาอาชีพ

1. ช่างปั้นดินเผ่าในโรงงาน

2. เจ้าของกิจการเครื่องปั้นดินเผ่า

3. ศิลปินนักปั้นหรือปฏิมากร

4. อาจารย์

5. อื่น ๆ

?

?

แหล่งเรียนรู้อื่นๆ

1. เว็บแนะแนว

2. เว็บอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานปั้น

3. หนังสือ

4. มหาวิทยาลัยต่างๆ ที่เปิดสอนงานเครื่องปั้นดินเผ่า

?

อาชีพนักช่างเครื่องปั้นดินเผ่านับวันจะสูญหายไปจากประเทศไทย เนื่องจากสังคมในยุคปัจจุบันให้ความสำคัญกับอาชีพที่มีหน้าตา ชื่อเสียงในสังคม อาชีพของช่างปั้นจึงลดลงไปทุกวัน

น้องๆ ผู้สนใจสามารถประกอบอาชีพนี้ได้อย่างมั่นคงเหมือนอาชีพอื่นๆ แต่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์บวกกับการตลาดที่ดีอาชีพนี้จึงจะยั่งยืนและมั่นคงสร้างรายได้อย่างมหาศาลเช่นกัน

สามารถศึกษาต่อด้านเซรามิกส์และเครื่องปั้นตามมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่เปิดสอนนะครับ

ควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมให้มากก่อนตัดสินใจครับ

?

เขียน วันที่ 13/06/2554

ผู้เขียน พยัคฆ์กูรู