?

อาชีพนวดแผนไทยหรือนวดสปา

อาชีพหมอนวด อาชีพให้บริการนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อตามศาสตร์การนวดแบบต่าง ๆ เช่น กดจุด นวดแผนไทย นวดแผนจีน และนวดแบบต่าง ๆ

การนวดเป็นศาสตร์อีกแขนงของไทยที่มีความเป็นมาอันยาวนาน ทั้งท่าฤาษีดัดตน ท่านวดกดจุด นวดแบบจีน เป็นวิชาที่ผู้สนใจเรียนมาก

เนื่องจากผู้คนยุคปัจจุบันใช้ชีวิตอย่างความเคร่งเครียด ทำให้สุขภาพร่างกายเมื่อยล้าได้ง่าย

อาชีพนวดจึงเป็นอาชีพให้บริการที่ได้รับความนิยมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ สร้างรายได้ดี

?

ลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ

1. การนวดแบบต่าง ๆ

2. การกดจุด

3. อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

?

?

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

1. รักงานบริการ

2. มีพละกำลังมือแข็งแรง

3. มีความสนใจศาสตร์การนวด

4. มีความอดทนสูง

5. อื่นๆ

?

แนวทางพัฒนาอาชีพ

1. พนักงานนวด

2. เจ้าของกิจการนวด

3. ผู้ประกอบธุรกิจสปา

4. อื่นๆ

?

แหล่งความรู้เพิ่มเติม

1. สารพัดช่าง

2. กรมฝีมือแรงงาน

3. สถานพยาบาลที่เปิดอบรม

4. วัดโพธิ์

5. อื่น ๆ

?

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

อาชีพให้บริการนวด เป็นอาชีพที่มีความต้องการของตลาดแรงงานสูง

เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากต้องการมาพักผ่อน

และใช้บริการนวดแผนไทย หรือนวดสปา

เป็นอาชีพที่มีรายได้ดี ผู้สนใจสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ

หรือต้องการเข้ารับการฝึกอบรมจากสถาบันต่างๆ สามารถหาข้อมูลได้ที่กรมฝีมือแรงาน

หรือวิทยาลัยสารพัดประจำจังหวัดของท่าน

?

เขียน วันที่ 08/03/2554

ปรับปรุงครั้งที่ 1 วันที่ 30/04/2554

ผู้เขียน พยัคฆ์กูรู